skip to Main Content

24 november

dinsdag van 14:00 tot en met 16:00

Cursussen

Samen teksten lezen van Augustinus

Dr. Bert Bos is voormalig hoofddocent Antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, theologie van de vroege kerk aan de Universiteit Leiden.  Samen met Tom Mikkers begeleidt hij deze leesgroep. Drie keer komen we samen om preken van Augustinus te lezen.

Wie is Augustinus?

Augustinus (354-430) is zonder twijfel de meest succesvolle theoloog en wijsgeer van de westerse traditie. Filosofen en theologen van allerlei richtingen beriepen zich op hem. Hij heeft een dominant mensbeeld voor het westen vormgegeven, en belangrijke begrippen als zonde en genade uitgewerkt. In de eerste plaats wilde Augustinus mensen helpen het geluk te bereiken. Dat deed hij in het bijzonder door zijn preken. Hij heeft er ca. 6000 gehouden; ze zijn bijzonder levendig, niet eenvoudig te lezen, maar vruchtbaar. Wij zullen de preken in de eerste plaats historisch benaderen. Elke goede historische analyse brengt echter steeds reflectie over de standpunten van de lezer mee. In de werkgroep zullen wij, na een inleiding over leven en werk van Augustinus twee preken lezen in Nederlandse vertaling. De bijeenkomsten duren steeds twee uur.

Data: 27 oktober, 10 november 24 november, elke keer van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Aantal deelnemers: maximaal 15, opgave vooraf is verplicht. Stuur een mail aan secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl of meld je aan via formulier op deze site.
Studiemateriaal: Twintig preken van Aurelius Augustinus, vertaald door Gerard Wijdeveld en ingeleid door Paul van Geest. Van Gennep, Amsterdam/ Dagblad Trouw, 2008. Uitverkocht bij de uitgever, maar probleemloos tweedehands te verkrijgen via de site Boekwinkeltjes (€ 6-9).

Back To Top
×Close search
Zoeken