Skip to content
Bidden in moeilijke tijden, vooruitblik kerkdienst 4 september

Op zondag 4 september gaat onze eigen predikant Tom Mikkers voor. Het thema van de dienst is ‘Bidden in moeilijke tijden’.  Wat betekent bidden precies in deze onrustige tijd? Daarover gaat de preek. De muziek wordt verzorgd door Elly Rote. Ook staan we in deze dienst stil bij de kunst die in de kerk te zien is en die gemaakt is door leden. Daarnaast verwelkomen we in deze dienst die het afgelopen jaar lid zijn geworden van onze geloofsgemeenschap.

ORDE VAN DIENST 

Mededelingen

Openingslied lied 993 Samen op de aarde

Votum en groet

Antwoordlied laatste vers lied Samen op de aarde 

Inleiding en gebed

Lied 695 Heer raak mij aan met uw adem

Lezing Mt 19: 16-30

Lied 970 Vlammen zijn er vele

Lezing Mt 15: 32-39

Lied 998 Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen

Preek

Muziek

Voorbeden en Onze Vader

Kunst in de kerk & verwelkoming van nieuwe leden

Lied 905 Wie zich door God alleen laat leiden

Zegen

Back To Top
Zoeken