Skip to content
Sluit je aan
Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Deel je inspiratie met ons

Wat hoort erbij als je lid bent? 

  • je hebt voortaan een plek waar je jouw inspiratie en levenswijsheid kunt delen met anderen
  • je kunt een beroep doen op pastorale zorg, ook rond huwelijk en uitvaart
  • je kunt gratis of met korting deelnemen aan activiteiten
  • je ontvangt het magazine Opgang en alle andere online info
  • je hebt een stem tijdens de ledenvergadering
  • je kunt bestuurlijk actief worden
  • je hoort bij een unieke geloofsgemeenschap in Wassenaar

Kan ik ook lid worden als ik lid ben van een andere kerk? Jazeker! We zijn formeel geen kerkgenootschap, maar een vereniging waarvan mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden lid zijn. Ook als je lid bent van een andere geloofsgemeenschap of kerk kun je lid worden.

Het maakt niet uit wat je achtergrond is, gelovig of niet, protestant, humanist, boeddhist, modern spiritueel, katholiek, moslim of een mix aan overtuigingen. Je bent meer dan welkom!

Hoe zit het formeel als je lid bent?

Lidmaatschap
Leden hebben volledig stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en kunnen verkozen worden tot bestuurslid.

Begunstiger
Belangrijkste verschil met de leden is een beperktere stembevoegdheid.

Kennismakingslidmaatschap
Er bestaat de mogelijkheid om een proef-lidmaatschap voor een jaar aan te vragen. Aan het einde van het jaar is het mogelijk om lid te worden of begunstiger of het lidmaatschap te beëindigen

Wil je meedoen en lid worden? Via dit formulier zet je de eerste stap. Wij nemen dan contact met je op, zodat je je aanmelding kunt bevestigen.

Back To Top
Zoeken