skip to Main Content
Sluit je aan
Vrijzinnigen NPB Wassenaar

De Vrijzinnigen NPB Wassenaar is een geloofsgemeenschap van mensen, die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Dat geloof is geworteld in het vrijzinnig christendom en het religieus humanisme en wordt gekenmerkt door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.  Je bent van harte welkom als lid. Je ontvangt dan het maandblad Opgang, je kunt een beroep doen op pastorale zorg ook rond huwelijk en uitvaart, je kunt gratis of met korting deelnemen aan activiteiten en je hebt een stem om jouw geloofsgemeenschap mee vorm te geven of daaraan een actieve bijdrage te leveren.

Je kunt je online aanmelden. Vrijzinnigen NPB Wassenaar is formeel geen kerkgenootschap, maar een vereniging waarvan mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden lid zijn. Ook als je lid bent van een andere geloofsgemeenschap of kerk kun je lid worden.  Protestant, humanist, boeddhist, modern spiritueel, katholiek, moslim, andersgelovig, niet gelovig, of een mix aan overtuigingen, je bent welkom om lid te worden. Er zijn verschillende manieren om mee te doen.

Lidmaatschap
Leden hebben volledig stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en kunnen verkozen worden tot bestuurslid.

Begunstiger
Belangrijkste verschil met de leden is een beperktere stembevoegdheid.

Kennismakingslidmaatschap
Er bestaat de mogelijkheid om een proef-lidmaatschap voor een jaar aan te vragen. Aan het einde van het jaar is het mogelijk om lid te worden of begunstiger of het lidmaatschap te beëindigen.

Wil je meedoen en lid worden? Via dit formulier zet je de eerste stap.  Wij nemen dan contact met je op, zodat je je aanmelding kunt bevestigen. Je bent meer dan welkom.

Back To Top
×Close search
Zoeken