Skip to content
Over ons
wie zijn wij?

“In deze onrustige tijd proberen we de hoop levend te houden en de vrede te zoeken. Hier in Wassenaar kunnen we een plek zijn waar we geloof en ongeloof van alle kanten bespreken, waar we eerlijk erkennen dat het verband tussen hemel en aarde verdraaid ingewikkeld is, maar waar we oprecht geïnteresseerd zijn in alle pogingen die worden gedaan om de hemel een beetje dichterbij te brengen. We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Je aansluiten bij ons is heel eenvoudig. Vul hier het formulier in, je bent meer dan welkom!

Wat doen we precies?

Geloof, filosofie en kunst gaan samen in onze geloofsgemeenschap. Hoe we dat doen? Zondagochtend zijn er kerkdiensten, en door de week activiteiten zoals tentoonstellingen, een filosofisch café, lezingen van bekende en bijzondere Nederlanders en gespreksgroepen. We vieren de grote feesten samen zoals kerst en pasen, en we proberen om aandacht te hebben voor elkaar. We zijn er het hele jaar door.

Is er samenwerking met andere kerken in  Wassenaar? Jazeker, De Wassenaarse Kerken komen samen in de Raad van Kerken van Wassenaar. In dit verband bespreken ze wat ze samen kunnen doen en houden ze elkaar op de hoogte van het wel en wee in de Wassenaarse Gemeenschap. Waar het mogelijk is, organiseren ze samen activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld rond Allerzielen een gedachtenisconcert om de overledenen te herdenken. Ook zijn er gezamenlijke vieringen rond 4 mei of oudjaarsdag. De Raad van Kerken onderhoudt ook het contact met de gemeente Wassenaar. Deelnemende kerken naast onze geloofsgemeenschap zijn: Buurtkerk WassenaarProtestantse Gemeente Wassenaar en R.K. Parochie H. Augustinus, parochiekern Wassenaar.

De predikanten

De eerste predikant, Mies Herfst (1906-2004) trad in 1941 aan. In 1938 was zij gepromoveerd op een studie over medisch ethische vragen getiteld ‘Gezondheid en heil, een zedenkundige studie’. Met name tijdens de oorlogsjaren realiseerde Mies Herfst zich hoe betekenisvol het kerkelijk leven is voor de samenleving, maar toen na de oorlog de deelname aan het kerkelijk leven afnam vroeg zij zich af: “Hebben wij het wel goed gedaan?” In 1948 werd Mies Herfst opgevolgd door Heije Faber (1907- 2001), die aantrad op voorspraak van de voorzitter van de V.P.R.O. Nicolette Bruining. In Wassenaar zette Heije Faber gesprekskringen en disputen op. Hij werd later ook een van de grondleggers van de pastorale psychologie en de Klinisch Pastorale Vorming voor predikanten. Tussen 1954 en 1960 was Johanna van der Slooten (1900- 1968) de tweede predikant in deze gemeente, speciaal voor het jeugdwerk. Dit was de glorietijd van de Westhill, zoals het zondagsschoolwerk heette, genoemd naar de gelijknamige methode. Na het vertrek van Heije Faber trad Jan Zuurdeeg (1909-1980) aan. Hij was daarvoor werkzaam als predikant in de Nederlandse gemeente van Parijs. Jan Zuurdeeg was naast zijn werk in Wassenaar, nauw betrokken bij de V.P.R.O. waar hij overdenkingen hield voor de radio. De langstzittende predikant begon in 1963: Dick Werner (1923-2003). Hij was zeer geïnspireerd door Albert Schweitzer, die toen Dick Werner nog een kind was bij zijn familie thuis over de vloer kwam. In 1986 werd Dick Werner opgevolgd door de remonstrantse predikant Frans Fockema Andreae (1945), die hiervoor de remonstranten in Hilversum verliet. In Wassenaar zette hij onder meer de jaarlijkse Comeniuslezing op samen met het Rijnlands Lyceum. In deze periode waren Rob Esveld en Cathrien Buit ook enige tijd actief als predikant. In 2005 ging Frans Fockema Andreae met emeritaat. Marie Louise Dutilh (1957) trad aan als voorganger tijdens de zoektocht naar een nieuwe predikant. Marthe de Vries (1963) volgde Frans Fockema Andreae op in 2007. Na de remonstrantse jongerengemeente Arminius en de remonstrantse gemeente Rotterdam was dit haar derde grote taak. Marthe de Vries was een stimulans voor de samenwerking met andere kerken en de Raad van Kerken in Wassenaar. In 2019 nam Marthe de Vries afscheid van Wassenaar om predikant te worden van de remonstrantse Geertekerk in Utrecht. Halverwege 2019 trad remonstrants predikant Tom Mikkers (1969) aan. Hij was voor zijn komst werkzaam bij de EO als programmamaker. Zijn tijd in Wassenaar kenmerkte zich door de maatregelen rond de Corona-pandemie en de aanpassingen hierdoor van het kerkelijk leven. Begin 2023 keerde hij fulltime terug naar de EO. Marie-Louise Dutilh trad weer aan als interim-predikant.

Over Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Vrijzinnigen NPB Wassenaar is al honderd jaar een bijzondere geloofsgemeenschap in Wassenaar. Het is een plaats waar geloof geworteld is in verhalen van de Bijbel. We gaan aan de slag met filosofie, als een manier om onze wereld en ons leven te doordenken, en we laten ons inspireren door kunst, waardoor religieuze thema’s zo vaak opnieuw betekenis krijgen. Onze geloofsgemeenschap is geworteld in het vrijzinnig christendom en het religieus humanisme, en wordt gekenmerkt door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

Van Protestanten Bond naar Vrijzinnigen

Vrijzinnigen NPB Wassenaar maakt deel uit van Vrijzinnigen Nederland. Deze werd als Nederlandse Protestanten Bond opgericht in 1864 door Cornelis Willem Opzoomer, Cornelis Petrus Tiele en anderen. In deze periode kwam de moderne theologie op, die wetenschap en geloof met elkaar verbond. Het was een bloeiperiode voor onder meer remonstranten en doopsgezinden. De Nederlandse Protestanten Bond beoogde alle moderne protestanten te verenigen en organiseerde kerk- diensten zonder dat deze verbonden waren aan één kerk in het bijzonder. Vanuit de NPB kwam de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme voort die de aanzet gaf tot de oprichting van de V.P.R.O. (1926). Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant in Nederland was voorganger van de NPB in Rotterdam. In 1991 werd de naam gewijzigd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In 2014 werd dat Vrijzinnigen Nederland. De afdeling Wassenaar heet sinds deze naamswijziging Vrijzinnigen NPB Wassenaar; waar we naar toe willen gaan èn waar we vandaan komen, wordt zo zichtbaar in de naam.

 

Back To Top
Zoeken