Skip to content
Agenda
Wat komen gaat, Mannenclub

Het begon met de invoering van de vrije zaterdag in 1961. Op initiatief van de toenmalige predikant werden op zaterdag lezingen georganiseerd voor mannen. De lijst van sprekers door de jaren heen is indrukwekkend. Onder meer diplomaten, kunstenaars, wetenschappers en bestuurders uit het bedrijfsleven kwamen hun voordrachten houden bij de Wassenaarse mannenclub van de Vrijzinnigen NPB. Ook dit seizoen zijn bekende en bijzondere Nederlanders te gast bij de mannenclub. De bijeenkomsten worden in de regel gehouden in de achterzaal van Lange Kerkdam 46, en beginnen om 10.30 uur.  De mannenclub is toegankelijk voor leden ervan.

Belangstelling voor het lidmaatschap van de Mannenclub?

Voor het bijwonen van de bijeenkomsten van de Mannenclub is lidmaatschap hiervan een vereiste, mede om de vergoedingen voor de sprekers te kunnen bekostigen. Lid of donateur zijn van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar is echter geen vereiste. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met: jan.h.huizenga@gmail.com.

Het programma 2024/2025 is in voorbereiding en zal in de loop van deze zomer op deze website worden opgenomen. Het programma betreffende het seizoen 2023/2024 blijft hieronder tot dat moment nog ter informatie vermeld.

Programma 2023-2024

Tot onze vreugde hebben wederom op hun gebied gezaghebbende sprekers zich bereid verklaard om voor het komende seizoen een lezing te geven en aansluitend met de leden van de Mannenclub in discussie te gaan. De bijeenkomsten worden gehouden op zaterdagochtenden in het kerkgebouw van de Vrijzinnigen NPB te Wassenaar, Lange Kerkdam 46 en beginnen om stipt 10.30 uur en eindigen om ca 12.15 uur.

  • 14 oktober: Drs. F. W. (Frans) Everts, President-Directeur Shell Nederland. “Bouwen aan een schonere toekomst”.
  • 11 november: Prof. Dr. H.J. van den Herik, em. Hoogleraar Informatica en Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden. “Kunstmatige intelligentie en Rechtspraak”.
  • 16 december: Dr. H. (Hans) van der Schoot, oud-directeur van o.a. OLVG Amsterdam, voorzitter Raad van Toezicht Zorginstelling Marente, directeur VvAA, een Nederlandse instelling voor verzekeringen t.b.v. werknemers uit de gezondheidszorg. “Van priester naar high-tech interventies”. N.B. Deze bijeenkomst wordt tevens aangeboden aan alle leden en donateurs van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar, alsmede aan partners en belangstellenden.
  • 20 januari: Dr. J.K.T. Postma, oud-secretaris generaal Ministerie van Financiën, oud-burgemeester van Leiden, na pensionering gepromoveerd in de geschiedenis op een biografie over Alexander Googel. “John Quincy Adams, student te Leiden en president US van 1825-1829”.
  • 17 februari: Prof. Dr. P.A.L. (Paul) Ducheine, brigade generaal, militair jurist, bijzonder-hoogleraar “Military Law of Cyber Security” aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. “Achter de mist van de fysieke oorlog: de digitale oorlog in Oekraïne”.
  • 16 maart: Prof. Dr. C.F. (Caspar) van den Berg, decaan Faculteit Campus Fryslân en hoogleraar “Global and Local Governance” Rijksuniversiteit Groningen, Bijzonder hoogleraar “Transities in de Publieke Sector” Universiteit Leiden, lid Eerste Kamer der Staten- Generaal. “Besturen in een verkruimelde maatschappij”.

Organisatieteam: Drs. F.H. Fockema Andreae, Ing. J.H. Huizenga, Drs. J.P.M. Nan, Prof. Dr. Ir. L.A. Peletier, Dr. K.A. Osinga, Dr. B.J. Potter van Loon, Ir. W. Ruinen, Drs. D. Vriesendorp.                                               

Geen evenementen gevonden!
Back To Top
Zoeken