Ga naar hoofdinhoud
Agenda
Wat komen gaat, Op de kansel

ONZE PREDIKANT

Vanaf 1 februari 2023 is Marie Louise Dutilh onze predikant. Zij is Remonstrants predikant en heeft een aantal jaren als gemeentepredikant gewerkt, daarnaast heeft zij uitgebreide ervaring als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, non-profit organisaties en strafsystemen in Nederland en verschillende landen in Zuid-Amerika.

ONZE GASTPREDIKANTEN

Verschillende predikanten gaan bij ons voor. Soms zijn het predikanten met een vrijzinnige achtergrond. In alle gevallen zijn ze bijzonder en brengen ze een uniek verhaal. De komende diensten verwachten we de volgende predikanten.

januari tot en met maart 2023

8 januari – Nel  Verburg heeft na een loopbaan in de GGZ de opleiding vrijzinnig pastoraat afgerond. Sindsdien werkt ze als voorganger. “Ik ben opgegroeid in een orthodox milieu. God was streng en onverbiddelijk en ik ben geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed. Uiteindelijk heb ik dit godsbeeld vaarwel gezegd. Dat voelde als een bevrijding, maar het zoeken naar een andere geloofsbeleving bleef. In mijn overdenkingen probeer ik de oude bijbelverhalen te verbinden met het leven hier-en-nu, waarbij ik dankbaar gebruik maak van eigentijdse verhalen, literatuur en gedichten.”

15 januari, 29 januari, 26 februari, 26 maart – Tom Mikkers was werkzaam als onze predikant van 2019 tot 2023. Hij is momenteel werkzaam bij de Evangelische Omroep als programmamaker.

22 januari – Menno Hofman gaat op zondag voor in allerlei (vrijzinnige) gemeenschappen. Hij is werkzaam als laborant bij de bloedbank Sanquin. Hij noemt zichzelf de ‘vliegende voorganger’.

12 februari – Jesse Gruiters studeerde af aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is werkzaam als geestelijk verzorger in het UMC Utrecht.

19 februari  – Marthe de Vries was voorganger in Wassenaar tot januari 2019. Ze is nu remonstrants predikant in de Geertekerk Utrecht. “Verhalen vormen voor mij een rode draad in mijn predikantschap. De verhalen van de mensen in de gemeente, van de mensen die je onderweg ontmoet, maar ook de verhalen uit de geschiedenis, de grote verhalen uit de bijbel en andere wijze tradities. Misschien is dat ook wel de belangrijkste taak van een predikant: om goed te kunnen luisteren.”

5 maart – Marie Louise Dutilh  is onze interim-predikant.

12 maart – Sabine du Croo de Jongh studeerde theologie in Leiden. Zij is werkzaam als remonstrants predikant in Haarlem.

19 maart – Jan van Aller is geestelijk verzorger bij de politie. Daarvoor was hij werkzaam als predikant in de Protestantse Gemeente Haarlem. “Van ’98 – 2007 was ik Vlootpredikant bij de Koninklijke Marine, een heel veelzijdige tijd, met een mooie afsluiting van 3 jaar met het gezin op Curaçao.”

Gastpredikanten die eerder bij ons voorgingen

Erik Asscher werkte lange tijd als predikant bij defensie. Momenteel is hij weer werkzaam in kerkelijke gemeente: de Protestantse Gemeente Wieringen.

 Laura van Asselt is remonstrants predikant in Alpen aan den Rijn en in Leiden.

 Dr. Frank Bosman is cultuurtheoloog. In 2011 was hij de allereerste Theoloog des Vaderlands.

Henriëtte van Dunné  heeft theologie gestudeerd in Leiden en Amsterdam en heb lange tijd gewerkt als voorganger in diverse Doopsgezinde gemeenten. Zij werkt als zelfstandig geestelijk verzorger. “Ik heb een passie voor alle vormen van levensverhalen en krijg er nooit genoeg van om daarnaar te luisteren. Het is niet uit nieuwsgierigheid, maar uit betrokkenheid dat ik werk en luister”.

Just van Es is godsdienstfilosoof. Hij was docent in Amsterdam, Kampen en in Indonesië. Hij werkte als ziekenhuispredikant in Heemstede, vertrouwenspersoon in de Heldringstichtingen in Zetten, directeur van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en als predikant in Wassenaar. Woont sinds zijn emeritaat tussen Zandeweer en Doodstil. Hij promoveerde op ironie in religieuze taal.

 Prof.dr. Johan Goud  is emeritus hoogleraar Religiewetenschappen en Zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Den Haag als bijzonder predikant. Hij houdt zich onder andere bezig met de zoektocht naar betekenis in Europese, met name Nederlandse, post-traditionele literatuur en met diaspora denkbeelden en publicaties in filosofie en literatuur.

Dr. Jan Jorrit Hasselaar promoveerde in 2022 aan de VU met een proefschrift over hoop. Hij studeerde theologie en economie en rond momenteel zijn predikantsopleiding af aan het Remonstrants Seminarium. In dit kader liep hij stage in Wassenaar.

Pieter Hartevelt studeerde theologie aan de VU in Amsterdam. Hij is remonstrant en werkzaam als geestelijk verzorger voor ouderenzorg organisatie in Den Haag.

 

Dr. Antje van der Hoek is remonstrants predikant in Den Haag.  Na haar studie theologie schreef zij een proefschrift over de godsdienstgeschiedenis van protestantse en islamitische Molukkers in Nederland. Voor haar aanstelling in Den Haag werkte ze als remonstrants predikant in Dordrecht en Haarlem.

 Pieter Lootsma was werkzaam als predikant in de Haagse Kloosterkerk. Hij is nu werkzaam als remonstrants predikant in Naarden-Bussum.

Kim Magnee-de Berg is sinds 2000 predikant in Gouda in een samenwerkingsgemeente van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten.

Jaap Marinus is werkzaam als remonstrants predikant in Arnhem en als inspirator in Lunteren.


Dr. Rob Nepveu studeerde theologie in Leiden en promoveerde daar ook in 1977. Hij is godsdienstfenemenoloog, wat wil zeggen dat hij zich bezig houdt met de vraag wat godsdienst precies is. Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. De vrijzinnig-christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie. Rob Nepveu werkte ondermeer als voorganger in vrijzinnige gemeentes in Naarden-Bussum en Zeist.

Ewoud Roos is sinds 2010 predikant bij Doopsgezinde Amsterdam. Hij is predikant voor leden en vrienden die 65 jaar of ouder zijn. Ewoud Roos studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij werkte asls vicaris voor het jeugd- en jongerenwerk in de Kloosterkerk in Den Haag. Ook was hij ziekenhuispredikant in het Leids Universitair Medisch Centrum en geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij Zorggroep de Residentie in Den Haag.

Joost Röselaers is remonstrants predikant in Amsterdam en Oosterbeek. Hij werkte in Nieuwkoop en Boskoop. Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. In 2016 voltrok Joost Röselaers het eerste kerkelijke homo-huwelijk in het Verenigd Koninkrijk. In het publieke debat pleit Joost voor meer inbreng van de kerken en hun voorgangers.

 Silvio Rudener studeerde theologie in Zwitserland en in Nederland. Hij is remonstrant en is werkzaam voor de landelijke Remonstrantse Broederschap. Hij begeleidt vernieuwingsprojecten.

Carolien Sieverink legde in de zomer van 2013 haar proponentsexamen af voor de remonstranten. Ook voltooide ze researchmaster aan de VU waar ze onder begeleiding van Christa Anbeek werkte aan een onderzoek naar de contrastervaring in het leven zoals die door de theoloog Paul Tillich wordt beschreven en hoe Tillich’s denken gebruikt kan worden in het hedendaagse leven. Momenteel is zij werkzaam als studie-adviseur aan de Universiteit Leiden.

Dr. Janneke Stegeman werd theoloog van het jaar in 2016. Ze is gespecialiseerd in het Oude Testament.  Janneke Stegeman is publiek theoloog. In 2017 verschenen ‘Heb je hem weer’, een bundeling van kritische en bevrijdende preken en andere verrassende interpretaties van bijbelteksten en het essay ‘Alles Moet Anders – Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders’.

Nicoline Swen studeerde theologie in Amsterdam en was lange tijd betrokken bij het gevangenispastoraat. Ze is werkzaam als vrijzinnig voorganger in Twente en in de Achterhoek. Over haar geloof zegt ze: “Niemand hoeft te voldoen aan een geestelijke norm. ‘ Geloof ‘ is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten. Wij hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.”

Evelijne Swinkels studeerde theologie in Leiden aan het Remonstrants Seminarium. Zij is momenteel werkzaam als predikant in de Protestantse Gemeente Ophemert.

Colet van der Ven Colet van der Ven is freelance-journalist en gastpredikant in de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente. Zij werkte voor radio en televisie bij verschillende omroepen en maakte interviews en reportages voor landelijke week- en dagbladen. Voor De Nieuwe Liefde maakte Colet van de Ven enkele seizoenen de programmaserie ‘Wat is wijsheid’, filosofische avonden over levensthema’s.  In 2015 en 2016 trad Van der Ven op als presentatrice van het late-avondgespreksprogramma De Nachtzoen, dat toen door de IKON werd uitgezonden. Ook presenteerde zij in die jaren het IKON- programma De Nieuwe Wereld.

Back To Top
Zoeken