Skip to content

Agenda
Wat komen gaat, Op de kansel

ONZE PREDIKANT

18-25 februari, 24-28-29-31 maart, 21 april, 19 mei, 2-30 juni, 7 juli, 18-25 augustus, 8 september,
13-27 oktober, 24 november, 22-24-25 december.
Vanaf 1 februari 2024 is Henriette van Dunné onze predikant. Zij heeft theologie gestudeerd in Leiden en Amsterdam en heeft lange tijd gewerkt als voorganger in diverse Doopsgezinde gemeenten en als zzp dominee. Henriette heeft een passie voor verhalen en ziet het als een uitdaging om met elkaar naar woorden, beelden, en handelingen te zoeken waarmee wij elkaar beter kunnen verstaan. In de kerkdienst kan het verhaal van God aan het levensverhaal van mensen raken en zo ontstaat er ruimte om op te ademen.

ONZE GASTPREDIKANTEN

Verschillende predikanten gaan bij ons voor. Soms zijn het predikanten met een vrijzinnige achtergrond. In alle gevallen zijn ze bijzonder en brengen ze een uniek verhaal. De komende diensten verwachten we de volgende predikanten.

2024

7 januari
Marie Louise Dutilh is Remonstrants predikant en heeft een aantal jaren als gemeentepredikant gewerkt, daarnaast heeft zij uitgebreide ervaring als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, non-profit organisaties en strafsystemen in Nederland en verschillende landen in Zuid-Amerika.

14 januari, 28 juli, 1 december
Nel  Verburg heeft na een loopbaan in de GGZ de opleiding vrijzinnig pastoraat afgerond. Sindsdien werkte ze als voorganger. “Ik ben opgegroeid in een orthodox milieu. God was streng en onverbiddelijk en ik ben geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed. Uiteindelijk heb ik dit godsbeeld vaarwel gezegd. Dat voelde als een bevrijding, maar het zoeken naar een andere geloofsbeleving bleef. In mijn overdenkingen probeer ik de oude bijbelverhalen te verbinden met het leven hier-en-nu, waarbij ik dankbaar gebruik maak van eigentijdse verhalen, literatuur en gedichten.”

21 januari, 29 september
Tom Mikkers
was werkzaam als onze predikant van 2019 tot 2023. Hij is momenteel werkzaam bij de Evangelische Omroep als programmamaker.

28 januari, 4 augustus
Jesse Gruiters
(1987) studeerde af aan de Universiteit voor Humanistiek. Jesse Gruiters werkt als ziekenhuispredikant in het UMC Utrecht. Hij is verbonden aan de oncologische afdelingen en lid van het palliatief team.

11 februari, 14 juli
Pieter Hartevelt
studeerde theologie aan de VU in Amsterdam. Hij is remonstrant en werkzaam als geestelijk verzorger voor ouderenzorg organisatie in Den Haag.

3 maart, 1 september
Nicoline Swen
studeerde theologie in Amsterdam en was lange tijd betrokken bij het gevangenispastoraat. Ze is werkzaam als vrijzinnig voorganger in Twente en in de Achterhoek. Over haar geloof zegt ze: “Niemand hoeft te voldoen aan een geestelijke norm. ‘ Geloof ‘ is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten. Wij hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.”

10 maart, 20 oktober
Marthe de Vries
was voorganger in Wassenaar tot januari 2019. Ze is nu remonstrants predikant in de Geertekerk Utrecht. “Verhalen vormen voor mij een rode draad in mijn predikantschap. De verhalen van de mensen in de gemeente, van de mensen die je onderweg ontmoet, maar ook de verhalen uit de geschiedenis, de grote verhalen uit de bijbel en andere wijze tradities. Misschien is dat ook wel de belangrijkste taak van een predikant: om goed te kunnen luisteren.”

 

17 maart
Dr. Antje van der Hoek
is remonstrants predikant in Den Haag.  Na haar studie theologie schreef zij een proefschrift over de godsdienstgeschiedenis van protestantse en islamitische Molukkers in Nederland. Voor haar aanstelling in Den Haag werkte ze als remonstrants predikant in Dordrecht en Haarlem.

7 april
Tina Geels
studeerde theologie aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel) en in Leiden. Van 1990- 2010 Remonstrants predikant bij de Geertekerk in Utrecht. Daarna bij De Woudkapel in Bilthoven en Vrijzinnig Delft. Ad Interim terug bij de Geertekerk, kort na haar emeritaat. Zij legde veel vrijzinnige internationale contacten o.a. met de UU Unitarians and Univewrsalists in Amerika. En bouwde aan een, nog steeds levendig, partnercontact vanuit de Geertekerk met de Hongaarstalige Unitarische gemeente in Sf. Gheorghe Roemenië. Daarnaast was Tina vele jaren actief als docent dansmeditatie in binnen en buitenland. Voor meer informatie: www.lifecoaching-inbetween.nl

28 april, 15 december
Prof.dr. Johan Goud
 is emeritus hoogleraar Religiewetenschappen en Zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Den Haag als bijzonder predikant. Hij houdt zich onder andere bezig met de zoektocht naar betekenis in Europese, met name Nederlandse, post-traditionele literatuur en met diaspora denkbeelden en publicaties in filosofie en literatuur.

5 mei
Madelief Brok
is opgegroeid in Amersfoort in een katholiek gezin. “Sinds mei 2022 werk ik bij de Woudkapel in Bilthoven als inspirator. Na mijn studie antropologie deed ik auditie op de toneelschool in Maastricht. Een grote droom kwam uit, ik werd aangenomen. Er volgde een tijd van spelen, theater maken en creëren. Tegelijkertijd werkte ik als docent maatschappijleer in het onderwijs.  Na de toneelacademie deed ik met veel plezier verschillende theaterprojecten. Na de komst van mijn dochter begon het weer te kriebelen, ik zocht verdieping. Een gesprek met Crista Anbeek bracht mij op de route van de master theologie aan de VU en het Remonstrants Seminarium. Waar de keuze voor deze studie eerst nog wat zoekend was kan ik steeds meer ervaren dat het een pad is dat klopt. De studie tot Remonstrants predikant is recent afgerond en ik vind steeds meer mijn eigen stem als voorganger en inspirator. Ik zie ernaar uit jullie te ontmoeten.”

12 mei
Ds. Silvio Rudener
 is als (liberale) theoloog afgestudeerd in Zürich/Zwitserland. Hij is werkzaam als consultant en managementcoach en gaat voor als remonstrants proponent. Hij ondersteunde het vernieuwingsproces van de Remonstrantse Broederschap.

26 mei
Kim de Berg
is sinds 2000 predikant in Gouda in een samenwerkingsgemeente van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten.

23 juni
Jaap Marinus
is werkzaam als remonstrants predikant in Arnhem en als inspirator in Lunteren.

21 juli, 8 december
Dr. Rob Nepveu
studeerde theologie in Leiden en promoveerde daar ook in 1977. Hij is godsdienstfenemenoloog, wat wil zeggen dat hij zich bezig houdt met de vraag wat godsdienst precies is. Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. De vrijzinnig-christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie. Rob Nepveu werkte ondermeer als voorganger in vrijzinnige gemeentes in Naarden-Bussum en Zeist.

6 oktober
Laura van Asselt
is remonstrants predikant in Alpen aan den Rijn en in Leiden.

Gastpredikanten die eerder bij ons voorgingen

Babara de Beaufort werd geboren op Texel. Via de Betuwe, Kampen en Wassenaar streek ze weer in het noorden van het land neer. Zij doorliep de kunstacademie, werd opgeleid tot pastoraal werker en is in dienst van de gemeente Huizinge op het Hogeland van Groningen.

Jan van Aller is geestelijk verzorger bij de politie. Daarvoor was hij werkzaam als predikant in de Protestantse Gemeente Haarlem. “Van ’98 – 2007 was ik Vlootpredikant bij de Koninklijke Marine, een heel veelzijdige tijd, met een mooie afsluiting van 3 jaar met het gezin op Curaçao.”

Edith Plantier was predikant bij de Remonstrantse gemeente in Alkmaar. Haar proefschrift had de titel: “Door de dood omvangen; Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat”. Na haar tijd in Alkmaar werkte ze bij het Schiphol-pastoraat en tot slot als pastor voor buitenlandse studenten. Nu zij met emeritaat is, doet ze divers vrijwilligerswerk. Zij heeft onlangs een boek geschreven over „Tachtig jaar Studentenpastoraat in Amsterdam‟, en eerder over “kracht hervinden na de dood van dierbaren”.

Matthijs van Hoogstraten groeide op in Den Haag. Hij studeerde daarna rechten in Leiden en in  Cambridge (UK). In zijn werkend leven was hij werkzaam in de rechtspraktijk, advocatuur en  arbitrage. Na zijn pensioen studeerde hij met veel genoegen theologie aan de VU. Zijn masterscriptie ging over Liudger, missionaris-bisschop rond het jaar 800. Thijs is verder actief ild van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Als lekepreker gaat hij nu met enige regelmaat voor in diverse kleinere Doopsgezinde Gemeenten, meestal in Noord Holland. Hij woont, met zijn echtgenote, in Amsterdam. Hun zoon woont met zijn gezin in Hamburg.

Sjerp van der Vaart“Na een werkzaam leven in de journalistiek, de uitgeverij en als diplomaat van de Europese Unie in Den Haag en Brussel ben ik na mijn pensioen als geestelijk verzorger in gevangenissen gaan werken in de Randstad. Dat stimuleerde me een master Theologie en Geestelijke verzorging aan de VU te gaan volgen in combinatie met de predikantenopleiding aan het seminarium van de Remonstrantse Broederschap. Ik probeer inzichten uit joodse, christelijke en antroposofische spiritualiteit te vertalen naar een contemporaine context. Ik ben getrouwd met Jolanda, heb drie volwassen kinderen en woon in Den Haag.”

Rob Fechner 

Sabine du Croo de Jongh studeerde theologie in Leiden. Zij is werkzaam als remonstrants predikant in Haarlem.

Menno Hofman gaat op zondag voor in allerlei (vrijzinnige) gemeenschappen. Hij is werkzaam als laborant bij de bloedbank Sanquin. Hij noemt zichzelf de ‘vliegende voorganger’.

Erik Asscher werkte lange tijd als predikant bij defensie. Momenteel is hij weer werkzaam in kerkelijke gemeente: de Protestantse Gemeente Wieringen.

 Dr. Frank Bosman is cultuurtheoloog. In 2011 was hij de allereerste Theoloog des Vaderlands.

Just van Es is godsdienstfilosoof. Hij was docent in Amsterdam, Kampen en in Indonesië. Hij werkte als ziekenhuispredikant in Heemstede, vertrouwenspersoon in de Heldringstichtingen in Zetten, directeur van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en als predikant in Wassenaar. Woont sinds zijn emeritaat tussen Zandeweer en Doodstil. Hij promoveerde op ironie in religieuze taal.

Dr. Jan Jorrit Hasselaar promoveerde in 2022 aan de VU met een proefschrift over hoop. Hij studeerde theologie en economie en rond momenteel zijn predikantsopleiding af aan het Remonstrants Seminarium. In dit kader liep hij stage in Wassenaar.

Pieter Lootsma was werkzaam als predikant in de Haagse Kloosterkerk. Hij is nu werkzaam als remonstrants predikant in Naarden-Bussum.

Ewoud Roos is sinds 2010 predikant bij Doopsgezinde Amsterdam. Hij is predikant voor leden en vrienden die 65 jaar of ouder zijn. Ewoud Roos studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij werkte asls vicaris voor het jeugd- en jongerenwerk in de Kloosterkerk in Den Haag. Ook was hij ziekenhuispredikant in het Leids Universitair Medisch Centrum en geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij Zorggroep de Residentie in Den Haag.

Joost Röselaers is remonstrants predikant in Amsterdam en Oosterbeek. Hij werkte in Nieuwkoop en Boskoop. Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. In 2016 voltrok Joost Röselaers het eerste kerkelijke homo-huwelijk in het Verenigd Koninkrijk. In het publieke debat pleit Joost voor meer inbreng van de kerken en hun voorgangers.

Carolien Sieverink legde in de zomer van 2013 haar proponentsexamen af voor de remonstranten. Ook voltooide ze researchmaster aan de VU waar ze onder begeleiding van Christa Anbeek werkte aan een onderzoek naar de contrastervaring in het leven zoals die door de theoloog Paul Tillich wordt beschreven en hoe Tillich’s denken gebruikt kan worden in het hedendaagse leven. Momenteel is zij werkzaam als studie-adviseur aan de Universiteit Leiden.

Dr. Janneke Stegeman werd theoloog van het jaar in 2016. Ze is gespecialiseerd in het Oude Testament.  Janneke Stegeman is publiek theoloog. In 2017 verschenen ‘Heb je hem weer’, een bundeling van kritische en bevrijdende preken en andere verrassende interpretaties van bijbelteksten en het essay ‘Alles Moet Anders – Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders’.

Evelijne Swinkels studeerde theologie in Leiden aan het Remonstrants Seminarium. Zij is momenteel werkzaam als predikant in de Protestantse Gemeente Ophemert.

Colet van der Ven Colet van der Ven is freelance-journalist en gastpredikant in de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente. Zij werkte voor radio en televisie bij verschillende omroepen en maakte interviews en reportages voor landelijke week- en dagbladen. Voor De Nieuwe Liefde maakte Colet van de Ven enkele seizoenen de programmaserie ‘Wat is wijsheid’, filosofische avonden over levensthema’s.  In 2015 en 2016 trad Van der Ven op als presentatrice van het late-avondgespreksprogramma De Nachtzoen, dat toen door de IKON werd uitgezonden. Ook presenteerde zij in die jaren het IKON- programma De Nieuwe Wereld.

Back To Top
Zoeken