skip to Main Content
Agenda
Wat komen gaat, Op de kansel

ONZE EIGEN PREDIKANT

In september 2019 begon Tom Mikkers als predikant in Wassenaar. “Mijn eerste jaar in Wassenaar zit erop. Het is door het Coronavirus een heel ander jaar geworden. De kerkdiensten zijn nu ook online goed vindbaar. We werken met professionele techniek en we proberen ook de luisteraars er echt bij te betrekken. Ik kijk uit naar het moment dat de kerk weer open kan voor iedereen. Hier in Wassenaar houden we de moed erin. Die hoop wil ik ook terug laten komen in mijn preken. Ik hoop dat je een keer komt of meeluistert op zondagochtend. Van elke dienst plaatsen we een samenvatting op deze site. Dus terugluisteren of teruglezen kan ook.”

ONZE GASTPREDIKANTEN

Naast diensten met eigen voorganger nodigen we ook gastpredikanten uit om voor te gaan. Meestal zijn het predikanten met een vrijzinnige achtergrond. In alle gevallen zijn ze bijzonder en brengen ze een uniek verhaal. De komende diensten verwachten we onder meer de volgende predikanten.

Voorjaar 2021

11 april – Barbara de Beaufort  werd geboren op Texel. Via de Betuwe, Kampen en Wassenaar streek ze weer in het noorden van het land neer. Ze doorliep de kunstacademie en werd opgeleid tot pastoraal werker. Ze is in dienst van de gemeente Huizinge op het Hogeland van Groningen.

18 april – Pieter Lootsma was werkzaam als predikant in de Haagse Kloosterkerk. Hij is nu vrijzinnig voorganger in de Woudkapel in Bilthoven.

16 mei – Ewoud Roos is sinds 2010 predikant bij Doopsgezinde Amsterdam. Hij is predikant voor leden en vrienden die 65 jaar of ouder zijn. Ewoud Roos studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij werkte asls vicaris voor het jeugd- en jongerenwerk in de Kloosterkerk in Den Haag. Ook was hij ziekenhuispredikant in het Leids Universitair Medisch Centrum en geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij Zorggroep de Residentie in Den Haag.

30 mei – Jan van Aller is geestelijk verzorger bij de politie. Daarvoor was hij werkzaam als predikant in de Protestantse Gemeente Haarlem. “Van ’98 – 2007 was ik Vlootpredikant bij de Koninklijke Marine, een heel veelzijdige tijd, met een mooie afsluiting van 3 jaar met het gezin op Curaçao.”

13 juni – Nicoline Swen studeerde theologie in Amsterdam en was lange tijd betrokken bij het gevangenispastoraat. Ze is werkzaam als vrijzinnig voorganger in Twente en in de Achterhoek. Over haar geloof zegt ze: “Niemand hoeft te voldoen aan een geestelijke norm. ‘ Geloof ‘ is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten. Wij hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.”

27 juni – Joost Röselaers is remonstrants predikant in Amsterdam en Oosterbeek. Hij werkte in Nieuwkoop en Boskoop. Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. In 2016 voltrok Joost Röselaers het eerste kerkelijke homo-huwelijk in het Verenigd Koninkrijk. In het publieke debat pleit Joost voor meer inbreng van de kerken en hun voorgangers.

GASTPREDIKANTEN DIE BIJ ONS VOORGAAN ZIJN ONDER ANDERE:

Dr. Rob Nepveu studeerde theologie in Leiden en promoveerde daar ook in 1977. Hij is godsdienstfenemenoloog, wat wil zeggen dat hij zich bezig houdt met de vraag wat godsdienst precies is. Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. De vrijzinnig-christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie. Rob Nepveu werkte ondermeer als voorganger in vrijzinnige gemeentes in Naarden-Bussum en Zeist.

 Nel  Verburg heeft na een loopbaan in de GGZ de opleiding vrijzinnig pastoraat afgerond. Sindsdien werkt ze als voorganger. “Ik ben opgegroeid in een orthodox milieu. God was streng en onverbiddelijk en ik ben geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed. Uiteindelijk heb ik dit godsbeeld vaarwel gezegd. Dat voelde als een bevrijding, maar het zoeken naar een andere geloofsbeleving bleef. In mijn overdenkingen probeer ik de oude bijbelverhalen te verbinden met het leven hier-en-nu, waarbij ik dankbaar gebruik maak van eigentijdse verhalen, literatuur en gedichten.”

Marthe de Vries was voorganger in Wassenaar tot januari 2019. Ze is nu remonstrants predikant in de Geertekerk Utrecht. “Verhalen vormen voor mij een rode draad in mijn predikantschap. De verhalen van de mensen in de gemeente, van de mensen die je onderweg ontmoet, maar ook de verhalen uit de geschiedenis, de grote verhalen uit de bijbel en andere wijze tradities. Misschien is dat ook wel de belangrijkste taak van een predikant: om goed te kunnen luisteren.”

Carolien Sieverink legde in de zomer van 2013 haar proponentsexamen af voor de remonstranten. Ook voltooide ze researchmaster aan de VU waar ze onder begeleiding van Christa Anbeek werkte aan een onderzoek naar de contrastervaring in het leven zoals die door de theoloog Paul Tillich wordt beschreven en hoe Tillich’s denken gebruikt kan worden in het hedendaagse leven. Momenteel is zij werkzaam als studie-adviseur aan de Universiteit Leiden.

Johan Goud  is emeritus hoogleraar Religiewetenschappen en Zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Den Haag als bijzonder predikant. Hij houdt zich onder andere bezig met de zoektocht naar betekenis in Europese, met name Nederlandse, post-traditionele literatuur en met diaspora denkbeelden en publicaties in filosofie en literatuur.

Aart Mak was predikant bij de stichting Kerk Zonder Grenzen. Eind 2015 verscheen van zijn hand ‘Uitvaartwijzer’ en in 2006 Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten’. Met anderen richtte hij MomenTaal op, een team van mensen dat ondersteunt en voorgaat bij onder andere uitvaarten.

 Jan Tom Schneider was door de Protestantse Kerk in Nederland aangesteld voor buitengewone werkzaamheden als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht, in zijn geval bij de Koninklijke luchtmacht. Hij wil mensen verbinden, ondanks verschillen, ondanks leeftijd, ondanks verschillende levensovertuigingen. Een nieuwe boodschap laten opdoemen uit oude verhalen, daar gaat het hem om.

Back To Top
×Close search
Zoeken