Skip to content

22 september

Zondag vanaf 10:30

Kerkdiensten

Bezinningssamenkomst

Tijdens de bezinningsbijeenkomst van 22 september zal drs. Elly Mulder ons vertellen over de praktijk van het straatpastoraat. Elly heeft Theologie en Religiewetenschappen gestudeerd in Leiden. Tot haar expertisegebieden rekent zij de ‘moderne’ theologie, Jodendom, Hindoeïsme en Westerse esoterie. Als promovenda is zij verbonden aan het Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR) waar zij onderzoek doet naar de ontwikkelingsgang van een tweetal kerkgenootschappen in Den Haag tijdens het Interbellum.

Naast haar doctoraal onderzoek is Elly werkzaam als straatpastor bij modern-oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad in Haarlem. Hier ontmoet zij dagelijks mensen die we ‘dak- of thuisloos’ noemen. Zelf heeft zij het liever over mensen ‘van de straat’. Maar wie zijn dat eigenlijk?

Elly neemt ons mee in haar werk. Ze vertelt over ontmoetingen op straat of in de daklozenopvang, over wanhoop en uitzichtloosheid, over pech hebben en eigen verantwoordelijkheid. Maar vooral belicht zij de bijzondere mensen en ontroerende verhalen die voor haar het werk als straatpastor tot de mooiste baan maken die zij zich zou kunnen wensen.

In een presentatie met veel eigen beeldmateriaal maakt zij voor ons inzichtelijk wat het betekent om dakloos te zijn (geweest) en op welke wijze de straatpastor probeert mensen te ondersteunen, in het bijzonder op het gebied van zingeving en levensvragen.

Eerder heeft Elly over haar werk in het straatpastoraat gepubliceerd.

Enkele van deze publicaties zijn te vinden via:

  • De Bezieling (https://debezieling.nl/vasthouden/)
  • Sociaal Bestek (https://sociaalbestek.nl/artikel/geloof-en-gezeik-schemerzones-in-het-straatpastoraat/)
  • Academia (https://www.academia.edu/52628364/Gebakken_lucht_in_de_wereld_van_dak_en_thuislozen)
Back To Top
Zoeken