Skip to content
Meer over het filosofisch café, wist Socrates iets…? met Karel van Haaften

Waarom kennen wij tegenwoordig de Griekse wijsgeer Socrates nog? Hij was geen leraar of het beginpunt van een (religieuze) beweging. Hij was geen geleerde die een theorie formuleerde over de wereld, zoals zijn voorgangers deden. Hij schreef geen boeken. Hij liep slechts rond in Athene en voerde gesprekken met iedereen die dat wilde. Hij was geïnteresseerd in zijn medemensen, in wat hen bewoog, in wat werkelijk van waarde was in hun leven; wat volgens hen ‘de goede manier van leven’ was. In deze gesprekken prikkelde Socrates zijn medeburgers hun gangbare opvattingen te onderzoeken. Want, zo zei hij, een niet onderzocht leven, is niet de moeite waard. Dit alles weten wij dankzij Plato, die vele van de gesprekken die Socrates voerde op schrift stelde. Het filosofisch café op 12 februari gaat over  Socrates en zijn tijd, de Socratische gesprekken (dialogen) die hij voerde en de relevantie daarvan in deze tijd. Met na de pauze speciale aandacht voor het thema ‘eigenbelang’.

Drs. Karel van Haaften (1949), sociaal psycholoog, werkte jarenlang bij De Nederlandsche Bank (DNB) als Human Resources professional met als aandachtsgebied management development. Sinds zijn vertrek bij DNB in oktober 2005 specialiseerde hij zich onder begeleiding van Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert in de theorie en praktijk van het socratisch gesprek. In 2008 startte hij het Socratisch Café in Zwolle, en daarna – in samenwerking met anderen – socratische cafés elders in Nederland.

 

Credits foto: Martin Fisch

Back To Top
Zoeken