Skip to content
Janosfalva
Onze vrienden uit Janosfalva

Jarenlang heeft onze band met de Unitarische gemeente in Janosfalva een rol gespeeld in beide gemeenten door aandacht voor het leven in beide gemeenschappen, wederzijdse bezoeken, bijdragen in ons magazine Opgang, films enzovoort. Die aandacht is de laatste jaren verminderd door diverse oorzaken zoals het verdwijnen van pastorale contacten door benoemingen van beide predikanten elders, en door vergrijzing van de inmiddels opgeheven Wassenaarse Janosfalva commissie. Daarom is besloten de diaconale contacten af te bouwen en de resterende financiën uit het Janosfalva fonds onder bepaalde voorwaarden per begin januari 2023 over te dragen aan de kerkenraad aldaar.

Het weerzien van onze gasten met Wassenaar in 2019 was net zo hartverwarmend als bij vorige gelegenheden, met als hoogtepunt het gezamenlijk voorgaan in de Hagenpreek van ds. Marthe de Vries en Sandor. Voor de feestelijkheden brachten onze gasten 100 sierlijk versierde harten mee, voor de Wassenaarse leden.

Back To Top
Zoeken