Skip to content
Jullie zijn het licht – orde van dienst zondag 9 oktober

Op zondag 9 oktober gaat ds. Tom Mikkers voor. Elly Rote verzorgt de muziek. In deze dienst staan we ook stil bij de expositie van Michiel Hagen in ons kerkgebouw. Hij heeft onder andere speciale landkaarten gemaakt van pleinen waar grote politieke gebeurtenissen plaatsvonden zoals het Plein van de Hemelse Vrede in Peking of het Maidan plein in Kyiv.

Orde van dienst

Mededelingen

Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon 1,2

Votum en groet en het ontsteken van de kaars

Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon 3

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Inleidende woorden en gebed van inkeer

Lied 1008 Rechter in het licht verheven

Gesprek met kunstenaar Michiel Hagen over tentoonstelling in de kerk

Lied 927 Ik vergeet nooit de mens die ik maakte

Bijbellezing Mattheus 5: 1-14

Lied 701 Zij zit als een vogel

Preek

Muziek

Voorbeden

Muziek door kunstenaar

Onze Vader

Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand

Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren. Bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand, met liefde, onze redding. Wees vriendelijk in woord en daad, bewogen om Gods schepping. Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen. Kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen. De sterke zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven. Als woorden stokken spreekt de hand, in vriendschap, steun en zegen. Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans, een schat om uit te delen.

Back To Top
Zoeken