Skip to content
Vooruitblik nieuwjaarsdienst

Op zondag 3 januari 2021 zal dr. Rob Nepveu ons meenemen in zijn religieuze ontwikkeling en vertellen hoe zijn godsbeeld zich steeds meer beweegt in de richting van Spinoza, die God en de Natuur als één beschouwde.

Luister mee via de kerkomroep. Vanaf half elf kun je de dienst live meemaken.

Organist is Elly Rote en de liederen tijdens deze dienst zijn 513, vers 4; 978 vers 4 en 1014 vers 1.

Back To Top
Zoeken