Skip to content
Luister de kerkdienst terug met Tom Mikkers

Al bijna twee jaar hebben we te maken met beperkingen. Aan woorden als vrijheid of gevangen kleven ineens nieuwe persoonlijke verhalen. Gevangenschap en vrijheid zijn in zekere zin familie van elkaar. Allebei hebben ze te maken met verlies. Vrijheid is verlies van controle of macht buiten of boven jou. Gevangenschap is verlies van bewegingsvrijheid. Dat laatste kan letterlijk het geval zijn, maar er vallen ook op andere manieren deuren in het slot van onze levens waardoor we ineens zijn opgesloten: rouw die rouw op je dak valt, verlies van je goede gezondheid of verandering van werk of woonomgeving. 

In deze dienst op zondag 16 januari ging het over de bevrijding uit gevangenschap aan de hand van een fragment van een brief van Paulus en een genezingsverhaal over Jezus.

De live muziek werd verzorg door Freek Koster. Karin Vogelaar las de tekst van het liedboeklied uit deze dienst. 

Tom Mikkers  

Luister terug

De dienst begint op 13 minuten

Orde van dienst

 

Welkom,  introductie van thema en gebed

Muziek: Licht ontloken aan het donker

 

Lezing: Philippenzen 1: 12-30 

Muziek – Sarabande uit de tweede Engelse Suite van J.S. Bach

Lezing:  Johannes 5: 1-13

Muziek: De kracht van uw liefde

 

Preek

Muziek 2 Fuga in Es- Dur uit het Wohltemperiertes Klavier van J.S. Bach.

Mededelingen

Voorbeden en lied 997

page4image399900608

2. Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

3. En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt, dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

4. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. 

Onze Vader

Afsluitende woorden

Lied: hier ben ik

Zegen

 

Back To Top
Zoeken