Skip to content
Luister terug – orde van dienst Pasen

‘Weer open’ is het thema van de kerkdienst op Paaszondag. Ds. Tom Mikkers ging voor. Elly Rote begeleidde de samenzang. Aan het slot van deze dienst werd ook de nieuwe expositie geopend met kunst gemaakt door eigen leden.

Luister terug

(De dienst begint vanaf 14 minuten en 7 seconden)

 

Orde van dienst

 

Opening en welkom

Lied 753 Er is een land van louter licht

Er is een land van louter licht,
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt,
ons van dat zalig land.

God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier,
zal scheiding voor ons zijn.

Inleiding en gebed

Psalm 81

Lied 878 Nu breekt je uittocht aan

Nu breekt je uittocht aan, in vrede keer je terug en de heuvels en de bergen groeten je vrolijk, juichen overal. En de bomen doen mee, kijk ze zwaaien naar hun God. En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem, en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem, en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem en jij gaat vrolijk voort.

Lezing Lucas 24: 13 – 19

Lezing Lucas 24:20-27

Lied Ik ben niet meer bang

Lezing Lucas 24:28-35

Lied Als een vogel uit zijn as

Preek

Muziek: Choral en 2 variaties van G. Ph. Telemann. ‘Christ lag in Todesbanden, der ist wieder erstanden, und hat uns bracht das Leben!’

Voorbeden afgewisseld met Dona Nobis Pacem

Onze Vader

Slotwoorden en opening expositie

Slotlied 634 U zij de Glorie

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer weer
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af
Heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zegen

 

 

Back To Top
Zoeken