Skip to content
Orde van dienst zondag 18 september

In deze kerkdienst gaat het over de vraag hoe we het vertrouwen herwinnen in een onveilige wereld. Ds. Tom Mikkers gaat voor. Freek Koster begeleidt de samenzang. U bent van harte welkom om deze kerkdienst bij te wonen. U kunt de dienst ook beluisteren via de kerkomroep. De link naar de uitzending vindt u hier. Hieronder treft u de orde van dienst aan.

NB Vanwege de “Tina-dag” op Duinrell kan het extra druk zijn in Wassenaar. Houdt u hier rekening mee als u naar de kerk komt. 

Orde van dienst

Mededelingen

Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht 1,2

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Votum en groet

Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht 3

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Inkeer en gebed

Lied 323 Hoor maar ik kan niet horen

Hoor. Maar ik kan niet horen. Mijn oren dichtgestopt. Mijn adem opgekropt. Mijn hart van leegte zwaar. Ik ben nog niet geboren. Ik ben niet ik. Niet waar.

Hoor. Maar ik wil niet horen. Zou ik uw woord verstaan, Ik moest uw wegen gaan, U volgen hier en nu. Ik durf niet zijn geboren. En leven toe naar U.

Hoor, roept Gij in mijn oren. En jaagt mijn angst uiteen. O stem door merg en been verwek mij uit het graf, Uw mens opnieuw geboren – O toekomst, laat niet af.

Aandachtsoefening

Lied 845 Tijd van vloek en tijd van zegen

Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
tijd van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood,
tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,
tijd van jagen, nu of nooit,
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen, zin vergeten,
nergens blijven, niemand weten.
Tijd van kruipen, angst en spijt,
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Lezing Matteus 14:22-36

Lied 840 Lieve Heer gij zegt kom en ik kom

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

Want O Heer, ik zeg ”kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn,
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn,
en uw naam wordt een lied in mijn mond

Preek

Muziek

Voorbeden

Onze Vader

Lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Back To Top
Zoeken