Skip to content
Over vergeving

Kun je de diepte peilen van vergeving? Tom Mikkers preekte hierover op 13 september. Luister hier de dienst terug.  De dienst begint op 11 minuten en 20 seconden, of lees hier onder een fragment terug uit de preek.

 

Vergeeft God?

Een gedeelte uit de preek ging over de vraag ‘vergeeft God?’  Het tekstgedeelte uit Exodus dat is gelezen in deze dienst, heeft als opschrift in de Bijbel in gewone taal meekregen “De Heer blijft niet kwaad”. Kinderlijker kan bijna niet. “Mama blijft niet boos hoor. Mama houdt van jullie.”  Toch kan God behoorlijk boos worden in het Oude Testament. Voor je het weet zit je in een ark omdat Hij de hele boel onder water heeft gezet. En toch bevat dit verhaal een verwijzing naar een godsbeeld dat we niet moeten onderschatten. Mozes houdt God aan zijn eigen les. Mozes is als een volksvertegenwoordiger die God wijst op zijn eigen heilige principes.

Trouw

“U heeft een belofte gedaan om trouw te blijven, laat het werk van Uw handen dan niet varen”. Dat is eens temeer belangrijk omdat die trouw in dit verhaal door het volk Israel al is uitgezwaaid, uitgedanst kan ik beter zeggen, rondom dat gouden kalf. Het is vervolgens een belofte die er altijd door heen zingt, die niet ongedaan gemaakt kan worden. Kierkegaard zou zeggen dat onder ons bestaan van dansen rondom afgodsbeelden, onze weigering om te vergeven of ons voorbehoud om onze naaste tegemoet te treden, een stevig fundament ligt: liefde als noodzakelijke grond van ons bestaan. Die belofte staat als een huis.

Zoogdieren

Ik moet eerlijk bekennen, ik vind het wat lastig om een mokkende mopperende God te verbinden met een godsbeeld dat wat meer ruimte laat voor het mysterie van het leven. Ik denk ook dat de wereld van het geloof erbij gebaat is als we het verbouwen van God tot een persoon ook een beetje in de hand houden. Of het nu gaat om de vergoddelijk van een beeld van een stier of een beeld van een mens. Het zijn allebei zoogdieren met beperkingen, en waarom moet God daarop lijken? Met Kierkegaard aan mijn zijde ontdek ik in dat oude verhaal uit Exodus toch twee dragende principes die onopgeefbaar aan het leven ten grondslag liggen: Trouw en liefde.

 

Back To Top
Zoeken