Skip to content
Wat gaan we doen met Pinksteren in ‘Liefs uit Wassenaar’?

Luister mee via de kerkomroep via deze link. Om half elf beginnen we. Na afloop is het programma terug te luisteren via deze site. 

Pinksteren is het feest van de communicatie. Het geloof gaat in alle talen de wereld over. Op Pinksterzondag is Jaap Marinus te gast in ‘Liefs uit Wassenaar’. Hij is vernieuwingspredikant in de Geertekerk in Utrecht, de kerk waar Marthe de Vries – die predikant was in Wassenaar – nu ook aan het werk is. Daarnaast studeert Jaap aan het Remonstrants Seminarium. In deze video stelde Jaap zich recent voor als vernieuwingspredikant. 

Samen met Tom Mikkers gaat Jaap Marinus in deze ‘Liefs uit Wassenaar’ aan de slag om er een feestelijke Pinksterdienst à la ‘Liefs uit Wassenaar’ van te maken. Inspiratie maakt de dingen weer nieuw. Er is muziek, we lezen het Pinksterverhaal uit Handelingen en er is een overdenking in twee delen. We zingen het lied ‘Zij zingt als een vogel” (lied 701 in het nieuwe Liedboek). Hieronder treft u ook de tekst aan, als u wilt meezingen.

1 . Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,

vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Liedboek – Lied 701 Vertaling: Joke Ribbers
(oorspronkelijke Engelse tekst: John. L. Bell en Graham Maule)

 

Back To Top
Zoeken