Skip to content

5 november

Zondag vanaf 10:30

Kerkdiensten

Kerkdienst met Ds. R. Nepveu

Dr. Rob Nepveu studeerde theologie in Leiden en promoveerde daar ook in 1977. Hij is godsdienstfenemenoloog, wat wil zeggen dat hij zich bezig houdt met de vraag wat godsdienst precies is. Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. De vrijzinnig-christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie. Rob Nepveu werkte ondermeer als voorganger in vrijzinnige gemeentes in Naarden-Bussum en Zeist; nadere invulling volgt

De muziek wordt verzorgd door Hero de Boer

Back To Top
Zoeken