Skip to content

16 april

Zondag vanaf 10:30

Bezinning

Verantwoordelijkheid voor het online democratisch debat in tijden van desinformatie

Naomi Appelman is een PhD aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Met een achtergrond in politieke filosofie en informatierecht onderzoekt zij vraagstukken op het snijvlak van de regulering van sociale media, de vrijheid van meningsuiting en een gezond democratisch debat. In dit kader schrijft zij ook over de desinformatie: Wat is de rol van de overheid in het beteugelen van dit soort schadelijke informatie en hoe kan zij dit doen zonder het vrije debat te beknotten? En in hoeverre zijn sociale media verantwoordelijk? Dat deze vragen urgente maatschappelijke uitdagingen vormen is in de afgelopen jaren door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne duidelijk geworden. Waarom het dan toch zo moeilijk blijkt mis- en desinformatie te beteugelen wordt uitgebreid besproken tijdens deze bijeenkomst.

Back To Top
Zoeken