Skip to content

6 mei

Zaterdag vanaf 10:00

Activiteiten

Wandeldag

Het voorstel is om samen om 10.00 vanaf station Gouda het zgn. Pelgrims pad te wandelen via Haastrecht en Vlist naar Schoonhoven. Dit is een wandeling van ongeveer 15 km. Het maakt onderdeel uit van het lange afstand wandelpad Amsterdam – ‘s-Hertogenbosch (206km) dat Peter-Paul vorig jaar onder de naam Walk for Homs met een groep van 15 wandelde om geld in te zamelen voor projecten in Syrië die gesticht zijn door de vermoorde pater Frans van der Lugt. Vanaf Schoonhoven pakken we samen de bus terug naar het station in Gouda.

Gouda was een tolerante stad en het bezat drukkersvrijheid. De humanisten Erasmus en Coornhert hebben hier een deel van hun leven doorgebracht. De vader van Erasmus was er priester. Voor de reformatie was Gouda een bedevaartsplaats. Als het kan gaan we bij de Sint-Janskerk, een Gotische kerk uit 1552, naar binnen. Het is het langste kerkgebouw van Nederland en beroemd vanwege zijn glas-in-loodramen. Ze stammen uit de 16e eeuw en beelden Bijbelse en historische taferelen uit. We volgen de Hollandsche IJssel tot aan Haastrecht.

In Haastrecht staat de Barnabaskerk, uit 1682, genoemd naar een discipel van Jezus. Na de komst van een bijzonder Mariabeeldje vonden hier allerlei genezingen en andere wonderen plaats, waardoor Haastrecht in de 17de eeuw een bedevaartsplaats werd. Tot op de dag van vandaag vindt hier op 18 oktober het Mariafeest plaats. Ook heeft hier in de 15de eeuw een klooster gestaan waar Erasmus in 1492 zijn priesterwijding ontving.

In Haastrecht staat ook nog een stoomgemaal uit de 19de eeuw. Dit gemaal verving 7 molens, en zorgde ervoor dat overtollig water van de Vlist naar de Hollandsche IJssel werd geloosd.

We volgen de Vlist met zijn talrijke herenboerderijen. Ook zijn hier een aantal ooievaarsnesten te zien. Het dorp Vlist (10km van Gouda) is een mooi voorbeeld van een middeleeuwse veenontginning. Hier ligt ook de grootste wipwatermolen van Nederland. Er is in het dorpje de mogelijkheid om in café de Vlist iets te nuttigen.

We volgen het kronkelende riviertje de Vlist tot aan de oevers van de Lek, naar het 13de -eeuwse Schoonhoven. Al sinds de middeleeuwen is het een centrum van de zilverindustrie. Hier staat ook de enige vakschool van Nederland voor goud en zilversmederij en uurwerktechniek. De voormalige synagoge, genaamd Zilverhof, is thans expositieruimte voor zilver, aardwerk en antiek. Ook bevindt zich in het centrum het Nederlands Goud-, zilver en klokkenmuseum. In de St. Bartholomeuskerk bevindt zich het graf van de zeevaarder Olivier de Noort die al in de 16de eeuw een reis om de wereld maakte.

Als we tijd hebben kunnen we samen nog een drankje nuttigen voordat we de bus terug naar Gouda pakken.

Opgave en informatie bij: Peter-Paul Steenbergen of Marie Louise Dutilh via secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl.

Back To Top
Zoeken