Skip to content
de regenboogvlag wappert weer voor ons kerkgebouw
Waarom de regenboogvlag weer wappert

Waarom wappert de regenboogvlag weer voor ons kerkgebouw?

Zij sierde de dienst in onze kerk aan de Lange Kerkdam op palmzondag, de Afrikaanse  vrouw in haar kleding en hoofdtooi vol stralende kleuren. Haar huidskleur stak af tegen de onze en ons hart sprong op, want wij verwelkomen diversiteit. Onze geloofsgemeenschap wil een plek zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, welke geloofsovertuiging hij ook heeft, welke vragen zij ook wil stellen. Iedereen is bijzonder en voor God zijn immers alle mensen gelijk.

Leuk, dachten wij 

Bij de dienst op eerste paasdag was zij er weer. Leuk, dachten wij, de eerste keer was waarschijnlijk goed bevallen. Onze voorganger ds. Tom Mikkers deed in zijn overdenking wat hij altijd doet: hij verbond de realiteit van nu met de oude Bijbelverhalen en liet ons op een dieper niveau ook naar onszelf en onze eigen gedachten en houding in de huidige werkelijkheid kijken.

Wat fijn dat u er bent 

Na afloop van de dienst groette hij iedereen, een moment dat velen aangrijpen voor een kort praatje en een “Vrolijk Pasen”. Ook zij stapte op hem af, als een van de laatsten. Op zijn “Wat fijn dat u er bent” antwoordde zij “God heeft mij gestuurd.” Nog in de ban van haar vrolijke verschijning spitste Tom zijn oren. Zij vervolgde “U bent getrouwd met een man, dus u mag hier niet zijn en al helemaal Gods woord niet verkondigen. God zelf vertelde mij dat ik u deze boodschap moest gaan brengen.”

Missie

Ze wilde niet vertellen wie ze was, noch waar ze vandaan kwam. Dat wat op ons overkwam als haar missie had zij gedaan. De musicus in mij, met Bachs Matthäus Passion nog in de oren, associeerde dit voorval onmiddellijk met die andere missie, die de hogepriesters zo’n 2000 jaar geleden ertoe brachten Jezus te laten kruisigen.

Daarom wappert de regenboogvlag 

In onze geloofsgemeenschap, waar ruimte is voor elk geloof en waar elke vraag gesteld mag worden, proberen we elke mening te respecteren, maar de missie van deze vrouw, wier stralende verschijning ons op het verkeerde been zette, maakt dit wel lastig. Er bestaat helaas nog steeds gedachtegoed dat niet aan kán sluiten. Daarom wappert voor ons gebouw opnieuw de regenboogvlag. Dit voorval gaf ons het gevoel dat dat zo af en toe helaas nog steeds hard nodig is. Wij blijven van mening dat ieder mens gelijkwaardig is.

Karin Vogelaar
Voorzitter Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Dit stuk was ook te lezen in de Wassenaarse Krant van 6 mei 2022 

Back To Top
Zoeken