Skip to content
Bewogen en bevlogen

Ons nieuwe zomermagazine Opgang is verschenen. Onze predikant Tom Mikkers opent dit keer het blad. Wilt u ook de online editie ontvangen van ons magazine? Mail dan naar secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl – of kom langs bij ons in de kerk. Er ligt een magazine voor u klaar.

Het beste moet nog komen. Deze gedachte voedt soms hoge idealen. In kerken spreken ze erover met vrome woorden zoals het Koninkrijk Gods dat er aan komt. Op verschillende manieren wensen kerkgangers elkaar geluk of gezondheid toe. Op zondag bidden ze voor heelheid voor iedereen. Ze halen geld op voor goede doelen, of ze geven bloemen weg.

Mooie woorden

Het is een menselijk trekje om de tijd die nog komt in te kleuren met verwachtingen, mooie woorden, wensen en concrete gebaren. Al leert het leven ook dat ondanks geprevelde gebeden en welkome wensen dingen ook helemaal anders kunnen lopen.

Klein en behapbaar

En dan zijn er de grote bewegingen van het leven die zich buiten ons om lijken te voltrekken. Had ik de oorlog kunnen voorkomen? Is het klimaat door mij nog echt te redden? Dit soort grote vragen maken we in onze kerkgemeenschap klein en behapbaar. We zeggen dan: Er is altijd wel ergens een begin dat je zelf kunt maken. Je kunt oorlog voorkomen door zelf de vrede te zijn. Je kunt de vlag hijsen voor alle kleuren van de aarde. De redding is nabij.

Wat hangt ons nog boven het hoofd?

Ik weet niet wat ons nog boven het hoofd hangt maar ik weet wel dat de tijd die achter ons ligt ingewikkeld was. Corona, een nieuwe oorlog in Europa en een onrustige samenleving, we zitten er nog middenin. Hoe het verder zal gaan? Met vertrouwen naar de toekomst kijken is in deze tijd ingewikkeld.

Zelf de vrede en vriendelijkheid bewaren

Ik vind het een verademing als mensen met wind tegen bewogen en bevlogen blijven. Ogen die niet dof worden maar blijven stralen. Ik wens het onze gemeenschap toe. Dat we niet alleen bidden voor vrede maar zelf de vrede en de vriendelijkheid bewaren. Dat we zoeken naar het goede en dat we toch op de toekomst blijven vertrouwen. We hebben elkaar nodig in de tijd die komt.

Tom Mikkers

Back To Top
Zoeken