Skip to content
Colet van der Ven
Terugblik Colet van der Ven over het ‘en-tóch-gevoel’

In 2021 ging therapeut, tv-presentator en journalist Colet van der Ven voor de eerste keer voor bij ons. Deze zondag was ze te gast voor een speciale bezinningssamenkomst rond het thema hoop.

Frans Willem Hogewind (fluit) en Freek Koster (vleugel) speelden twee delen uit fluitsonates van J.S.Bach, Andante uit sonate V en Siciliano uit sonate VI.

Visioenen levend houden

Vanmorgen beleefden we een bijzonder uur met Colet van der Ven. Haar lezing in drie delen in mooie taal ging over Moed,  hoe je die kan oefenen, ondanks angst, dankzij voorbeelden, over Hoop waarbij verbeelding, dromen, lichtpuntjes een rol spelen, het vertrouwen dat je niet alleen bent en als laatste het En-tóch gevoel. Steeds blijkt er een kans te zijn om een nieuwe start te maken, een andere weg in te slaan, geraakt door vriendelijkheid, zorgzaamheid, gevoed door de wens om zinvol bezig te zijn. De muziek paste wonderschoon bij de tekst, de woorden die met zoveel levenskracht werden uitgesproken. Er was een diep gevoel van verbonden-zijn deze ochtend.

Koosje de Neef

Waarover sprak Colet van der Ven? “Religie gaat over verlangen. Verlangen dat ontstaat als we voelen dat de grenzen van het mogelijke verder reiken dan die van het werkelijke. Hopen en dromen zetten ons aan tot het verleggen van die grenzen,  gericht op een doel dat gloort aan de horizon. In de taal van de bijbel: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; een wereld zonder vervreemding, geweld of onrecht. Is het niet blasfemisch om in een samenleving die zo geladen is met geweld en onrecht te praten over dat aards paradijs? Nee, het is niet blasfemisch, het is noodzakelijk. Mens-zijn betekent dat je weigert de wereld als onveranderlijk te beschouwen. Dat je weigert cynisch te worden. Dat je durft te dromen van “deze wereld omgekeerd’. Dat je bereid bent die droom handelend vorm te geven. Het zijn onze handen die moeten reiken en strelen, onze stemmen die moeten protesteren, zingen en bemoedigen. Het is aan ons om dat vuur van visioenen levend te houden. En we kunnen het, omdat het onze bestemming is.”

Het ‘en-tóch-gevoel’

Het ‘en-tóch-gevoel’ is een belangrijke leidraad in het werk van Colet van der Ven. Ze studeerde pedagogiek, werkte in de hulpverlening maar maakte uiteindelijk ook een overstap naar de journalistiek. Ze werkte voor verschillende omroepen, dagbladen en magazines. De levensbeschouwelijke geïnteresseerde televisiekijker leerde haar kennen als presentator van De NachtzoenDe Nieuwe Wereld  en Het Vermoeden. Programma’s waarin de zoektocht naar hoopvolle levensverhalen en maatschappelijke perspectieven ook weer terugkeerde.

Tijdens de bijeenkomst met Colet van der Ven was er een collecte voor de Vrienden van de Regenbooggroep, opvang voor dak-en thuislozen, Amsterdam.  U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar o.v.v. regenbooggroep.

Het kwaad en ik

Een opvallend boek in dit verband is Het kwaad en ik, een zoektocht naar de wortels van geweld dat Colet van der Ven in 2015 schreef.  Hoe groeit een kind uit tot een criminele dader? Hoe maken we ons weerbaar tegen de destructieve neigingen in onszelf. “Het kwaad en ik is de neerslag van een persoonlijke zoektocht die nog in volle gang is. (…) Hoe kunnen we elkaar weerbaar maken tegen – meer of minder extreme – situationele invloeden en ons wapenen tegen de neiging van geweld in onszelf?” stelt Colet van der Ven in de inleiding van dit boek. In deze bezinningssamenkomst kreeg deze vraag een extra dimensie: hoe houden we hoop en komen we het en-tóch-gevoel op het spoor?

 

Back To Top
Zoeken