Skip to content
Terugblik kerkdienst over de roeping van Abraham

Luister hier de dienst terug

De stream begint op 4 minuten en 6 seconden.

 

Zondag 24 januari was ds. Pieter Lootsma – predikant in de Woudkapel in Bilthoven – te gast in onze kerk. Hij preekte over het Bijbelboek Genesis. De Bijbelteksten die ds Pieter Lootsma besprak kwamen uit het derde hoofdstuk van Genesis en uit het twaalfde hoofdstuk. Dit laatste hoofdstuk gaat over de Abraham en de belofte van God om “hem tot een groot volk te maken”.

Karin Vogelaar spreekt aan het begin van de dienst ds Pieter Lootsma ook over deze tijd.

De HEER zei tegen Abraham:  ‘Trek weg uit je land ,verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.

Muziek

De vleugel werd in deze dienst bespeeld door Daan Mulder. Hij speelde onder andere het bekende lied ‘Blijf mij nabij’ (Lied 247 uit het nieuwe liedboek).

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, Uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Houd, Heer Uw kruis hoog voor mijn brekend oog.
Licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees mij nabij.

Het ‘Te Deum’ van Henry Purcell was in deze dienst ook te beluisteren.

 

Back To Top
Zoeken