Skip to content

29 september

Zondag vanaf 10:30

Kerkdiensten

Kerkdienst met Henk Leegte

Ds. Henk Leegte (1967) is doopsgezind predikant in Amsterdam. De doopsgezinden zijn volgelingen en geestverwanten van Menno Simons (1496-1561) die naast de bekende kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli in zeker opzicht de enige Nederlandse kerkhervormer is. De benaming (weder)dopers heeft te maken met hun specifieke kijk op de doop. In plaats van kinderen te laten dopen, zoals dat tot nu nog bij de meeste andere kerken gebruikelijk is, kennen zij slechts de (volwassenen)doop op vrijwillige basis.

De muziek wordt verzorgd door Hero de Boer.

“Ik neem de Bijbel niet letterlijk, maar wel absoluut serieus. Ik zie het Boek als mensenwerk, niet als iets dat door God is ingefluisterd. Het is allemaal door mensen bedacht. Ja, zo redeneer je inderdaad de goddelijke oorsprong van de teksten weg. Maar dat is helemaal niet raar of alarmerend. De kracht van de verhalen in de Bijbel is namelijk dat ze geschreven zijn vanuit de diepste gevoelens van mensen. Dat is het verschil tussen een bijbelverhaal en een sprookje of een klassieker uit de wereldliteratuur.” Henk Leegte

Online

Online meeluisteren? Klikt u dan op deze link naar de kerkomroep. Na afloop plaatsen we de stream ook op deze site.

Dienst bijwonen

Wilt u erbij zijn? Meld u dan voor deze dienst via aanmelden@vrijzinniginwassenaar.nl

 

Back To Top
Zoeken