Skip to content

6 februari

Zondag van 10:30 tot en met 11:30

Bezinning

Moed, hoop en het ‘en tóch-gevoel’ – Bezinningssamenkomst met Colet van der Ven

In 2021 ging therapeut, tv-presentator en journalist Colet van der Ven voor de eerste keer voor bij ons. Deze zondag is ze te gast voor een speciale bezinningssamenkomst rond het thema hoop. Frans Willem Hogewind (fluit) en Freek Koster (vleugel) spelen twee delen uit fluitsonates van J.S.Bach, Andante uit sonate V en Siciliano uit sonate VI.

Tijdens de bijeenkomst is er een collecte voor de Vrienden van de Regenbooggroep, opvang voor dak-en thuislozen, Amsterdam.  U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar o.v.v. regenbooggroep.

Vuur van visioenen

Religie gaat over verlangen. Verlangen dat ontstaat als we voelen dat de grenzen van het mogelijke verder reiken dan die van het werkelijke. Hopen en dromen zetten ons aan tot het verleggen van die grenzen,  gericht op een doel dat gloort aan de horizon. In de taal van de bijbel: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; een wereld zonder vervreemding, geweld of onrecht. Is het niet blasfemisch om in een samenleving die zo geladen is met geweld en onrecht te praten over dat aards paradijs? Nee, het is niet blasfemisch, het is noodzakelijk. Mens-zijn betekent dat je weigert de wereld als onveranderlijk te beschouwen. Dat je weigert cynisch te worden. Dat je durft te dromen van “deze wereld omgekeerd’. Dat je bereid bent die droom handelend vorm te geven. Het zijn onze handen die moeten reiken en strelen, onze stemmen die moeten protesteren, zingen en bemoedigen. Het is aan ons om dat vuur van visioenen levend te houden. En we kunnen het, omdat het onze bestemming is.

Bijwonen?

Opgave vooraf via aanmelden@vrijzinniginwassenaar.nl – Bij binnenkomst vragen we om een geldige QR-code.

Meeluisteren

Meeluisteren kan ook via de kerkomroep. Na afloop plaatsen we ook een terugblik op de site.

En de koffie?

Er kan weer koffie gedronken na afloop van bijeenkomsten en kerkdiensten in de kerk. Luister je thuis mee? Dan is er ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij de online-koffie. Kijk hier hoe je je daarvoor kunt opgeven.

Back To Top
Zoeken