Skip to content

3 juli

Woensdag vanaf 14:00

Activiteiten

Heilige natuur: een gesprek over ecospiritualiteit

Samen met de andere genootschappen van het Vrijzinnig Beraad organiseren we iedere zomer een speciaal programma.

Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis en in bijna alle culturen en religies van de wereld werd de natuur als heilig beschouwd. Men geloofde en ervoer ook dat God of de goden alom in de natuur aanwezig waren. De westerse mens scheidde God en de natuur en dat was het begin van de destructie van de natuur.

In deze bijeenkomst presenteert Anja Schaafsma het nieuwste boek van Karen Armstrong getiteld: De heilige natuur. Daarin beschrijft ze hoe de wereldreligies hun relatie met God en de natuur beleefden in mythen en rituelen. Het doel was mens en gemeenschap te transformeren en een innerlijke houding te ontwikkelen in de richting van dankbaarheid, compassie, opoffering en geweldloosheid. De vraag is hoe wij in onze tijd weer kunnen leren om anders te denken en te voelen over onze natuurlijke omgeving en hoe het erfgoed van de oude religies ons daarbij kan inspireren.

Anja Schaafsma zal in haar presentatie ook ingaan op huidige globale bewegingen rond ecologiespiritualiteit. Na de presentatie is er genoeg ruimte voor het uitwisselen van onze indrukken en overwegingen.

We hopen u te ontmoeten!
  • Wanneer: woensdag 3 juli 2024
  • Tijd: 14.00 uur
  • Waar: Houtrustkerk
  • Info: schaafanja@gmail.com
Back To Top
Zoeken