Skip to content

17 juli

Woensdag vanaf 20:00

Activiteiten

Ton Gaudi: dichter in steen

Samen met de andere genootschappen van het Vrijzinnig Beraad organiseren we iedere zomer een speciaal programma.

Antoni Gaudí (1852 – 1926) staat vooral bekend als de architect van de nog altijd niet voltooide Sagrada Família in Barcelona. Deze enorme kathedraal is een voorbeeld van organisch bouwen, een richting in de architectuur die zich laat inspireren door de natuur. Gaudí geldt – met o.a. Rudolf Steiner – als één van de grondleggers voor deze richting.

Het ‘terug naar de natuur’ maakt deel uit van een heropleving van de Romantiek, die in de 2e helft van de 19e eeuw mede een reactie was op de industrialisatie. De inspiratie door de natuur komt niet alleen tot uitdrukking in de vormgeving van de bouwwerken, maar ook in bijvoorbeeld de materiaalkeuze en kleuren. Ook het bouwen zelf leek bij Gaudí veelal op een natuurlijk groeiproces: werktekeningen waren slechts schetsmatig en elke volgende bouwfase moest vooral op een natuurlijke wijze bij de voorgaande aansluiten: vanzelf een langdurig proces..

In het aansluiten bij de natuur lag voor Gaudí ook een aansluiten bij de schepping Gods en bij het in de natuur én de mens voortdurend vóórtgaande scheppingsproces. Zijn bouwstijl is enerzijds een kwestie van ‘navolging’, en anderzijds , met name in de Sagrada Famíilia, een in de huidige tijd waarschijnlijk moeilijk navoelbare vorm van ‘boetedoening’. Bij bewoners, bezoekers en voorbijgangers van Gaudí’s bouwwerken wilde Gaudí eenzelfde soort verwondering opwekken als je in de natuur kan overkomen.

Voor remonstranten en andere vrijzinnigen is de relatie tussen kunst en religie een blijvend actueel thema. Daarnaast kan Gaudí op onverwachte en velerlei wijzen gekoppeld worden aan het thema van de ‘groene kerk’. Ruim voldoende materiaal voor een zomeravond.

Bram Rutgers van der Loeff (1949) is econoom en hield zich in de jaren ’80 onder meer bezig met de zgn. ‘Economie van het Genoeg’ (van o.a. Bob Goudzwaard en Harry de Lange). Bij (VNO-) NCW was hij werkzaam op het gebied van maatschappelijk (verantwoord) ondernemen en van ondernemerschap en levensbeschouwing. Hij was gedurende drie – relatief korte – perioden remonstrants kerkenraadslid en hield vele overdenkingen, waarvan enkele malen in zondagse diensten.

We hopen u te ontmoeten!
  • Wanneer: woensdag 17 juli 2024
  • Tijd: 20.00 uur
  • Waar: Remonstrantse Kerk, Laan van Meerdervoort 955 in Den Haag
Back To Top
Zoeken