Ga naar hoofdinhoud
Over ons
Goede doelen

We zijn als geloofsgemeenschap betrokken bij wat er om ons heen gebeurt. Dat maken we concreet door goede doelen te steunen. Tijdens kerkdiensten collecteren we hiervoor. Ook zijn er goede doelen die we buiten de kerkelijke collecte om, gedurende een lange periode steunen. Wilt u bijdragen aan deze goede doelen, dan kunt u uw gift overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar – Vermeld het goede doel dat u wilt steunen. Voor 2021 zijn dit:

  • Berlin Mission Helpt door het ontwikkelen van verschillende projecten op het gebied van vredeswerk en ontwikkelingswerk.
  • African Wood Grow Foundation – Helpt bij het herstellen van de natuurlijke ecologische balans in de landen ten zuiden van de Sahara, en zorgt voor verbetering van lokale kennis over duurzaam beheer en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en ecologische zones.
  • Stichting Leergeld Wassenaar – Helpt kinderen om wél mee te doen met sport, school, muziek, zwemles of culturele activiteiten.
We collecteren
Augustus 2023

Augustus 2023

Janosfalva

Jarenlang heeft onze band met de Unitarische gemeente in Janosfalva een rol gespeeld in beide gemeenten door aandacht voor het leven in beide gemeenschappen, wederzijdse bezoeken, bijdragen in ons magazine Opgang, films enzovoort. Die aandacht is de laatste jaren verminderd door diverse oorzaken zoals het verdwijnen van pastorale contacten door benoemingen van beide predikanten elders, en door vergrijzing van de inmiddels opgeheven Wassenaarse Janosfalva commissie. Daarom is besloten de diaconale contacten af te bouwen en de resterende financiën uit het Janosfalva fonds onder bepaalde voorwaarden per begin januari 2023 over te dragen aan de kerkenraad aldaar.

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op onze bankrekening NL21ABNA0484659227 t.n.v. VGG NPB Wassenaar, onder vermelding van het doel van de collecte.

September 2023

September 2023

Respijthuis HouseMartin

Logeerhuis in Den Haag voor zieke dak- en thuislozen. In dit huis kunnen dakloze mensen kort verblijven om te herstellen van een griep of van een operatie. De organisatie wordt geheel gerund door vrijwilligers en is dus afhankelijk van giften.

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op onze bankrekening NL21ABNA0484659227 t.n.v. VGG NPB Wassenaar, onder vermelding van het doel van de collecte.

 

Back To Top
Zoeken