skip to Main Content
Over ons
Goede doelen

We zijn als geloofsgemeenschap betrokken bij wat er om ons heen gebeurt. Dat maken we concreet door goede doelen te steunen. Tijdens kerkdiensten collecteren we hiervoor.  

Met het steunen van goede doelen beogen we:

  • het verschil te kunnen maken met kleine bedragen
  • het netwerk te versterken van onze geloofsgemeenschap
  • projecten en organisaties te steunen, die dicht bij onze waarden liggen
  • samen te werken met geestverwanten
  • ook te kijken of we meer kunnen doen dan alleen geld geven
We steunen
September

September

Een tuin voor iedereen

Dat is het motto van de collecte in de maand september. De opbrengst wordt verdeeld over twee doelen. Allereerst betreft het het de beplanting bij een bijzondere herdenkingsplaats in Wassenaar, op de begraafplaats bij de Dorpskerk. Het is de bedoeling dat hier voor mensen die geen geijkte plaats hebben om te rouwen een plek komt om te gedenken. We denken daarbij aan vermisten, mensen met een zeemansgraf, nooit teruggevonden na de oorlog, late miskraam, graf ver van huis enz. Daarvoor zijn glazen bordjes beschikbaar, die met de naam van de vermiste of overledene op één van de plaquettes bevestigd kunnen worden. Deze plaats staat open voor iedereen ongeacht religie of landsaard. Wel is een voorwaarde dat de aanvrager of de overledene een band met Wassenaar moet hebben. Met de collecte voor de beplanting rond deze plek, willen we vanuit onze geloofsgemeenschap een bijdrage leveren aan deze bijzondere plaats. Het andere doel betreft de Bijbelse tuin rondom ons kerkgebouw. Hier wordt met veel vrijwillige inzet gewerkt om het een tuin te maken voor iedereen.

Voor dit doel kunt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar o.v.v. tuin voor iedereen 

Oktober

Oktober

In de maand oktober staat de bijzondere collecte in het teken van de nationale ouderendag en is bestemd voor Stichting de Bij-Bus, voor de vervoersproblemen van ouderen en licht gehandicapten in Wassenaar. Opgericht in 1984 regelt de stichting tijdens werkdagen professioneel het vervoer binnen het dorp en naar zorginstellingen in de buurt. De meeste chauffeurs doen dit op vrijwillige basis.

Voor dit doel kunt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar o.v.v. collecte Bij-Bus

Back To Top
×Close search
Zoeken