skip to Main Content
Over ons
Goede doelen

We zijn als geloofsgemeenschap betrokken bij wat er om ons heen gebeurt. Dat maken we concreet door goede doelen te steunen. Tijdens kerkdiensten collecteren we hiervoor.  

Met het steunen van goede doelen beogen we:

  • het verschil te kunnen maken met kleine bedragen
  • het netwerk te versterken van onze geloofsgemeenschap
  • projecten en organisaties te steunen, die dicht bij onze waarden liggen
  • samen te werken met geestverwanten
  • ook te kijken of we meer kunnen doen dan alleen geld geven
We steunen
Juli

Juli

Stichting Epafras – bezoeken van Nederlandse gevangenen in het buitenland

In de maand juli is de bijzondere collecte bestemd voor de stichting Epafras.  Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen.  Op hun site zeggen ze hierover: “Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Ook begeleiden we steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. We onderhouden contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoorden we brieven van gedetineerden –of verwijzen hen door naar de juiste instanties. We koppelen vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden. En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.”

Voor dit doel kunt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar o.v.v. collecte Epafras 

Augustus

Augustus

Stichting Wijdekerk, LHBTI-ers in de kerk

Stichting Wijdekerk is een initiatief van mensen die opkomen voor LHBTI-ers in kerken. Ze delen persoonlijke verhalen via online media en tijdens speciale ontmoetingen en activiteiten. Daarnaast nodigt ze kerken uit om transparant te zijn in hun beleid over LHBTI-ers. Daartoe hebben ze een speciale kerkelijke kaart van Nederland ontwikkeld waarop kerken kunnen aangeven wat hun beleid is.  Op deze manier lukt het hen het gesprek op te starten over dit onderwerp op plaatsen in kerkelijk Nederland waar dat ingewikkeld is. In deze PRIDE-maand collecteren we voor deze stichting, die uniek werk verricht in Nederland, en de zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI-ers in kerken voor elkaar krijgt. 

Voor dit doel kunt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar o.v.v. collecte Wijdekerk

credits foto: Tomasz Baranowski

Back To Top
×Close search
Zoeken