Skip to content
Over ons
Goede doelen

We zijn als geloofsgemeenschap betrokken bij wat er om ons heen gebeurt. Dat maken we concreet door goede doelen te steunen. Tijdens kerkdiensten collecteren we hiervoor. Ook zijn er goede doelen die we buiten de kerkelijke collecte om, gedurende een lange periode steunen. Wilt u bijdragen aan deze goede doelen, dan kunt u uw gift overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar – Vermeld het goede doel dat u wilt steunen. Voor 2024 zijn dit:

  • Berlin Mission Helpt door het ontwikkelen van verschillende projecten op het gebied van vredeswerk en ontwikkelingswerk.
  • African Wood Grow Foundation – Helpt bij het herstellen van de natuurlijke ecologische balans in de landen ten zuiden van de Sahara, en zorgt voor verbetering van lokale kennis over duurzaam beheer en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en ecologische zones.
  • Stichting Leergeld Wassenaar – Helpt kinderen om wél mee te doen met sport, school, muziek, zwemles of culturele activiteiten.
We collecteren

Februari 2024

De Wassenaarse Reddingsbrigade

De Wassenaarse Reddingsbrigade is een veelzijdige vereniging waar veiligheid in en om het water centraal staat. Overdracht van kennis en het stimuleren van zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel bij de WRB.

Dit uit zich in het Zwem-ABC voor de allerkleinsten. De Jonge Redders opleidingen voor stoere kinderen die zelf veilig willen zwemmen, maar ook anderen kunnen helpen waar nodig. Verder trainen wij professionale lifeguards voor het bewaken van het Wassenaarse strand.

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op onze bankrekening NL21ABNA0484659227 t.n.v. VGG NPB Wassenaar, onder vermelding van het doel van de collecte.

 

Maart 2024

Zorgboerderij Wassenaar

Zorgboerderij Oliehoek is een kleinschalig boerenbedrijf waar mensen, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of psychiatrische stoornis, een passende en waardevolle dagbesteding aangeboden krijgen. De zorgboerderij heeft twee enthousiaste medewerksters in dienst.

Cliënten helpen bijvoorbeeld bij het eieren rapen, dieren voeren en werken in de moestuin. Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (als gevolg van ziekte of handicap) om zich te handhaven en op eigen niveau te ontplooien.

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op onze bankrekening NL21ABNA0484659227 t.n.v. VGG NPB Wassenaar, onder vermelding van het doel van de collecte.

 

Back To Top
Zoeken