Skip to content
Over ons
Goede doelen

We zijn als geloofsgemeenschap betrokken bij wat er om ons heen gebeurt. Dat maken we concreet door goede doelen te steunen. Tijdens kerkdiensten collecteren we hiervoor. Ook zijn er goede doelen die we buiten de kerkelijke collecte om, gedurende een lange periode steunen. Wilt u bijdragen aan deze goede doelen, dan kunt u uw gift overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar – Vermeld het goede doel dat u wilt steunen.  Nu zijn dit:

  • Berlin Mission Helpt door het ontwikkelen van verschillende projecten op het gebied van vredeswerk en ontwikkelingswerk.
  • African Wood Grow Foundation – Helpt bij het herstellen van de natuurlijke ecologische balans in de landen ten zuiden van de Sahara, en zorgt voor verbetering van lokale kennis over duurzaam beheer en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en ecologische zones.
  • Stichting Leergeld Wassenaar – Helpt kinderen om wél mee te doen met sport, school, muziek, zwemles of culturele activiteiten.
We collecteren

Mei 2024

Eigen werk

Deze maand is de collecte bestemd voor onze eigen geloofsgemeenschap.

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op onze bankrekening NL21ABNA0484659227 t.n.v. VGG NPB Wassenaar, onder vermelding van het doel van de collecte.

 

Juni 2024

De Friese Rijders voor Oekraïne

Stichting de Friese rijders is een non-profit vrijwilligersorganisatie, die in Noord-Nederland bananendozen met goederen inzamelt voor Oekraïne en die vervolgens eens in de twee weken daarnaartoe brengt. Ook giften zijn welkom. In Oekraïne wordt gekeken waar het geld aan besteed moet worden, welke hulp de mensen in de getroffen gebieden het hardst nodig hebben.

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op onze bankrekening NL21ABNA0484659227 t.n.v. VGG NPB Wassenaar, onder vermelding van het doel van de collecte.

 

Juli 2024

Respijthuis HouseMartin

Respijt House Martin is een logeerhuis voor zieke dak- en thuislozen in Den Haag. In dit huis kunnen dakloze mensen kort verblijven om te herstellen van een griep of van een operatie. De organisatie wordt geheel gerund door vrijwilligers en is dus afhankelijk van giften.

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op onze bankrekening NL21ABNA0484659227 t.n.v. VGG NPB Wassenaar, onder vermelding van het doel van de collecte.

 

Back To Top
Zoeken