Ga naar hoofdinhoud
Over ons
Goede doelen

We zijn als geloofsgemeenschap betrokken bij wat er om ons heen gebeurt. Dat maken we concreet door goede doelen te steunen. Tijdens kerkdiensten collecteren we hiervoor. Ook zijn er goede doelen die we buiten de kerkelijke collecte om, gedurende een lange periode steunen. Wilt u bijdragen aan deze goede doelen, dan kunt u uw gift overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar – Vermeld het goede doel dat u wilt steunen. Voor 2021 zijn dit:

  • Berlin Mission Helpt door het ontwikkelen van verschillende projecten op het gebied van vredeswerk en ontwikkelingswerk.
  • African Wood Grow Foundation – Helpt bij het herstellen van de natuurlijke ecologische balans in de landen ten zuiden van de Sahara, en zorgt voor verbetering van lokale kennis over duurzaam beheer en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en ecologische zones.
  • Stichting Leergeld Wassenaar – Helpt kinderen om wél mee te doen met sport, school, muziek, zwemles of culturele activiteiten.
We collecteren
februari 2023

februari 2023

Cultuuranker Wassenaar 

Het Cultuuranker in Wassenaar is een samenwerkingsverband van allerlei verenigingen en kerken in Wassenaar. Naast de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten zorgen ze ook voor het onderlinge contact tussen de diverse organisaties. Zo houden we een gevarieerd en relevant cultureel aanbod in Wassenaar.

Voor dit doel kunt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar o.v.v. collecte februari – cultuuranker 

Maart 2023

Wassenaarse Reddingsbrigade

De Wassenaarse Reddingsbrigade is een vrijwilligers organisatie die zorgt voor veiligheid op het strand in Wassenaar.

Voor dit doel kunt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL21 ABNA 0484 6592 27 t.n.v. VGG NPB Wassenaar o.v.v. collecte maart – WRB

Back To Top
Zoeken