Skip to content
Het is maar een sprookje, vooruitblik kerkdienst 21 augustus

In deze dienst gaat ds Tom Mikkers. Daan Mulder begeleidt de samenzang. Deze dienst gaat over het nemen van vrijheid om op een nieuwe manier naar Bijbelverhalen te kijken. Maar wat is die nieuwe manier dan precies? Wat betekent vrijheid? Kun je Bijbelverhalen nog wel geloven of zijn het sprookjes die ons alleen maar in de weg zitten? Het Bijbelverhaal dat centraal staat gaat over Lazarus die door Jezus weer tot leven werd gewekt.

Ook online

U bent van harte welkom om de kerkdienst bij te wonen. U kunt ook online meeluisteren via de kerkomroep. 

ORDE VAN DIENST 

Mededelingen

Openingslied 971, 1 en 2 – Zing een nieuw lied voor God de Here

Votum en groet

Antwoordlied 971 3

Inleiding en gebed

Lied 982 – In de bloembol is de krokus

Lezing Johannes 11 eerste deel

Lied 1008 – Rechter in het licht verheven

Lezing Johannes 11 tweede deel

Lied 760 – Gij zijt de zin van wat wij zijn

Preek

Muziek

Voorbeden

Lied 997 – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land

Het Onze Vader wordt dit keer gezongen door Karin Vogelaar

Het Indisch Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt,
geheiligd word’ Uw naam.
Onze Vader die in de hemel zijt,
laat komen laat komen Uw rijk.
Uw wil, Uw wil geschiede,
op aard, als in de hemel.
Uw wil geschiede op aarde,
als in de hemel.
Geef ons heden ons daaglijks brood
en vergeef ons schulden,
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen, Amen.

Lied 868 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Zegen

Back To Top
Zoeken