Skip to content
Het licht begint te wandelen, 2019 -2021

Precies twee jaar geleden – op 2 mei 2019 – onthulden we in onze tuin een sculptuur met daarop het gedicht ‘Zondagmorgen’ van Ida Gerhardt (1905-1997). Dit was tijdens de receptie ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van onze geloofsgemeenschap.

Buren

De keuze voor dit gedicht was niet toevallig. Ida Gerhardt kwam in 1923 naast onze kerk te wonen. Dat in het eindexamenjaar van Ida Gerhardt. Na haar eindexamen woonde ze op kamers in Leiden. In 1933 keerde Ida terug naar het ouderlijk huis. Ze was toen net afgestudeerd en kon moeilijk werk vinden, laat staan een eigen woning betalen. Nadat haar moeder in 1934 overleed, verhuisde ze met haar vader en zus naar Rotterdam.

Wending

Toen het gedicht ‘Zondagmorgen’ werd onthuld, was het bedoeld als onderdeel van de Wassenaarse Poëzieroute. Bij het gedicht is ook een bankje waar je rustig kunt zitten en met alle aandacht het gedicht kan lezen.  Toch kreeg dit gedicht nog een functie. Bij de eerste lock down in maart 2020 moesten we de online dienst in allerijl vorm geven We besloten toen om de dienst te beginnen met ‘Zondagmorgen’ van Ida Gerhardt. Hier zijn we mee doorgegaan. Onze kerkdiensten beginnen sindsdien met het lezen van dit gedicht.

ZONDAGMORGEN

Het licht begint te wandelen
door het huis
en raakt de dingen aan.
Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de
arbeid rust.
De handpalm is geopend naar
het licht.

-Ida Gerhardt

(uit: De hovenier 1961)

 

Back To Top
Zoeken