Skip to content
Stevo Akkerman over ‘Wat is dan goed?’ – luister terug

Stevo Akkerman is schrijver en journalist. Voor zijn columns in Trouw ontving hij in 2017 de Heldringprijs. Op deze zondag kwam hij terug naar Wassenaar, dit keer naar aanleiding van zijn boek ‘Wat is dan goed?’ Hero de Boer zorgde voor de muziek.

Stevo Akkerman heeft ons meegenomen op een reis. We zijn begonnen met ‘naïeve vragen’ zoals: Hoe moet ik leven? Wat is het goede? Wie zijn we, wie willen we zijn? We kwamen langs: verantwoordelijkheid nemen; zit er in ieder mens een mogelijkheid van heiligheid? Woorden als genade, utopieën en hoogmoed. Wat is de vraag die een ander, de Ander, mij stelt? Waar zijn we bang voor? Grip verliezen, eindigheid, te sterven, bang zijn dat jouw leven geen zin heeft gehad? Elke omgang met angst is oefenen in moed. Moed kan de vlam van hoop aanwakkeren. Hoop is de kunst om ergens aan te werken dat goed is, niet alleen als het kans van slagen heeft. ( Vaclav Havel) – Koosje de Neef

Wat is dan goed?

Hoe weten we of we ‘het goede’ doen? Bestaat er wel zoiets als ‘goed’ en ‘kwaad’? En wat doen we met de angst die sommige dilemma’s kunnen oproepen, iets wat je de angst voor de vrijheid zou kunnen noemen? Trouw-journalist Stevo Akkerman sprak over dergelijke vragen met schrijvers, filosofen, theologen en psychologen, wat resulteerde in het boek ‘Wat is dan goed?’ en in de tv-en krantenserie ‘Waar ben je bang voor?’ Bij ons vertelt hij wat die zoektocht hem gebracht heeft en gaat hij met ons in gesprek over de achterliggende vragen.

Luister terug

De bijeenkomst begint van 12 minuten en 20 seconden.

Collecte

Tijdens deze bezinningssamenkomst is er een collecte voor het Wijkpastoraat Rotterdam-West. Het Wijkpastoraat staat voor veilige plekken, gemeenschapsvorming, empowerment van vrouwen en kinderwerk. Vanuit de christelijke traditie willen zij aansluiten bij levensvragen van mensen en hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig bestaan met behoud van hun eigen waardigheid.  U kunt een bedrag overmaken naar: NL21ABNA0484659227 t.n.v. VGG NPB Wassenaar, onder vermelding van Wijkpastoraat Rotterdam-West.

Back To Top
Zoeken