Skip to content
luister de kerkdienst terug van zondag 29 mei

In deze dienst namen we afscheid van Jaap Schothorst als één van onze organisten. Zo’n 50 jaar vervulde hij deze taak. In deze dienst speelde hij voor het laatst na de preek op het orgel. Ook de andere musici waren aanwezig. Met grote dankbaarheid keken we terug op de jarenlange inzet van Jaap Schothorst.

Luister deze dienst terug

 

Daarnaast kerken we in deze dienst weer terug naar de kerkdienst in de vorm zoals deze was voor de uitbraak van de Corona-pandemie. Dat betekent ook dat we na meer dan twee jaar “onze tune” aan het begin en aan het einde van de dienst uitzwaaiden. Het thema van deze kerkdienst was ‘Heb lief’. Het ging over de vraag hoe we dit Bijbelse appėl concreet kunnen vormgeven en door kunnen geven aan generaties die na ons komen. Wat heeft de Bijbel daarover te zeggen? Ds Tom Mikkers ging in deze dienst voor.

ORDE VAN DIENST

Mededelingen bestuur

Lied 753 1,2,3,4 Er is een land van louter licht

Votum en groet

Lied 753 5,6

Inleiding en terugblik op de kerkdienst in Corona-tijd

 

Gebed

Lied 847 Mijn leven is een splinter aan de tijd

Lezing Exodus 20:4-6

Lied 945 Ja, het liefst zou ook ik

Lezing Marcus 5: 1-20

Lied 991

Preek

Orgelspel – Variaties op Bach

Afscheid van organist Jaap Schothorst

Voorbeden

Onze Vader

Lied 913 Wat de toekomst brengen moge

Back To Top
Zoeken