Skip to content
‘Vrijzinnig in Wassenaar’ over daadkracht

Luister hier het programma terug. Het programma begint op 11 minuten.

 

Te gast op 28 juni is Evert Schneider. Hij is van vele markten thuis. Hij tenniste ooit op grote toernooien. Hij was directeur van de TROS. Hij studeerde Sanskriet en vorig jaar verscheen zijn boek ‘De wolkenboodschapper’.  Evert Schneider was ook jarenlang bestuurlijk actief bij de Vrijzinnigen NPB Wassenaar. Samen met Alexander Schimmelpenninck en Tom Mikkers zal Evert Schneider de komende tijd betrokken zijn bij ‘Vrijzinnig in Wassenaar’ als interviewer. Deze zondag maken we kennis met hem. Tom Mikkers gaat met hem in gesprek. Evert Schneider zal vertellen waarom ‘God roept ons broeders tot de daad’ zijn favoriete lied is. Dit keer gaat het over daadkracht. Tom Mikkers verzorgt hierover de overdenking naar aanleiding van de teksten Exodus 16: 28-17: 7 en Johannes 21:15-24.

We zingen lied 221 uit het nieuwe liedboek. Dit is een lied van Huub Oosterhuis waarvan twee teksten bestaan.  Beide teksten staan hieronder. Welke tekst kiest Evert Schneider?  Er is live muziek door Hero de Boer.

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Credits foto: Underclasscameraman

 

 

 

 

.

 

 

 

Back To Top
Zoeken