Skip to content
In dromen – luister kerkdienst van 6 maart terug

In deze dienst gaat het over twee verschillende aspecten van ons bestaan: de rauwe werkelijkheid en het hoopvolle ideaal. In onze dromen leven we in vrede. In het echte leven staat de vrede op het spel. Ds. Tom Mikkers gaat voor in deze dienst. Elly Rote verzorgt de live muziek.  De collecte in deze dienst was voor de speciale actie Vluchtenlingenwerk Nederland voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Luister terug

De dienst begint vanaf 13 minuten en 40 seconden.

 

Orde van dienst

 

Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.

Begroeting en introductie op het thema

Muziek: melodie Lied 919

Gij die alle sterren houdt,
in Uw hand gevangen,
Here God hoe duizendvoud,
wekt Gij ons verlangen,
ach, ons hart is verward,
leer het op Uw lichte,
hoge rijk zich richten.

Gebed

In dromen

 

Lezing Exodus 12: 31-42 

Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Lezing Mattheus 5: 1-12 

Lied 1003 – Stil is de straat

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Preek

Die Jahreszeiten: Lied der Lerche van Peter Tschaikowski

Voorbeden

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.

Afsluitende woorden

Agnus Dei

 

Back To Top
Zoeken