Skip to content
Orde van dienst voor zondag 30 oktober

Op deze zondag gaat onze eigen predikant ds. Tom Mikkers voor. Het thema van de kerkdienst cirkelt rond verhalen waarin woorden nieuwe wegen ontsluiten. Zo sluiten we aan bij 31 oktober – hervormingsdag.

Dit is de dag waarop Maarten Luther in 1517 zijn stellingen op de deuren van het klooster in Wittenberg spijkerde waarmee hij zijn tijdgenoten wees op nieuwe wegen. Elly Rote verzorgt in deze kerkdienst de muziek. U kunt deze kerkdienst ook online beluisteren. 

Orde van dienst

Lied 725 Gij boden rond Gods troon

Votum en groet

Lied 458 Zuivere vlam

Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart

Inleiding en gebed

Deuteronomium 30: 19-20 Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’

Stilte

Lied 860 Gij die ons hebt geschapen

Jesaja 22: 15-25

Lied 789 Delf mijn gezicht op

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
Ogen die tasten in den blinde
Harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
En zal zichzelf opnieuw verstaan
En leven bloot en onomwonden,
Aan niets en niemand meer te prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Ezechiel 2: 1-7

Lied 848 Al wat een mens te kennen zoekt

Preek

Muziek

Voorbeden en Onze Vader

Lied 416 Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn jou nabij op al je wegen met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn bij gevaar, in bange tijden over jou Zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten in Zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Back To Top
Zoeken