Skip to content
Vooruitblik kerkdienst 7 februari – tweede dienst over het kwaad

U kunt live meeluisteren via deze link naar de kerkomroep. Na afloop van de dienst vindt u een terugblik met de stream van de kerkdienst op deze site.

Waar gaat het echt over? Als het waartoe van ons leven zo broos en kwetsbaar is; als Gods heerschappij onze wereldse gehechtheden ontmaskert als onwaar en vals – zoals een streek van de duivel volgens de evangelist Lucas – hoe houden we stand? Staan we er alleen voor? Wat moeten we veranderen?

In deze tweede dienst – in een tweeluik over het kwaad en de duivel  – bespreekt ds. Tom Mikkers het verhaal uit het Genesis over de Jacobsladder (Genesis 28:10-22) en het gesprek tijdens het laatste avondmaal tussen Jezus en zijn discipelen (Lucas 22:24-34). In de overdenking kom een schilderij ter sprake van Pieter Hourbus, met het laatste avondmaal daarop afgebeeld.

Gij die alle sterren houdt,
in Uw hand gevangen,
Here God hoe duizendvoud,
wekt Gij ons verlangen,
ach, ons hart is verward,
leer het op Uw lichte,
hoge rijk zich richten.
Want de lichten die wij zelf,
aan de hemel stelden,
glinst’ren in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans, dooft nochtans,
dan is heel uw leven,
door de nacht omgeven.
Christus stille vaste ster,
o Gij licht de lichten,
waarnaar wij van her en der,
onze schreden richten,
geef ons moe; ’t is ons goed,
U te zien getrouwe,
Uw hoog rijk te aanschouwen.

Muziek

De live muziek wordt verzorgd door Hero de Boer. Hij speelt een prelude van Buxtehude. Ook verzorgt hij een muzikale improvisatie die aansluit bij het onheilspellende thema van deze dienst.  Karin Vogelaar zal – begeleid op de vleugel door Hero de Boer – de tekst lezen van het lied ‘Gij die alle sterren houdt’,  gezang 919 uit het Liedboek voor de Kerken.  En er is een speciale uitvoering van het lied “Nearer, My God, to Thee, dat geïnspireerd is op het verhaal over Jacobsladder te beluisteren.

 

 

Back To Top
Zoeken