Skip to content
Vrijwilligers gezocht inloophuis vluchtelingen

Inmiddels zijn in Wassenaar  de eerste 650 vluchtelingen in Duinrell gearriveerd. De opvang is tot 30 maart 2022. Vanaf begin november kan het opgehoogd worden tot 930 mensen.  De Raad van Kerken in Wassenaar organiseert ook dit jaar een inloophuis in de Messiaskerk in Wassenaar. 

Vaste groep vrijwilligers 

Plan is om het inloophuis te gaan draaien met een vaste groep vrijwilligers en een limiet van 75 bewoners van Duinrell per middag. Daarbij is het in de kerk belangrijk de basisregels in acht te nemen. De kerkzaal en de voorhal worden in gebruik genomen. Aan de deur zal de corona-check zoals die ook in de horeca plaatsvindt, uitgevoerd worden. Dat betekent voor zowel vrijwilligers als de bezoekers gezondheidsvragen en het tonen van het corona-toegangsbewijs. 

Meedoen?

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het inloophuis voor vluchtelingen in de Messiaskerk in Wassenaar. Het plan is om te starten op 14 oktober van 14-17 uur. Vanuit onze kerkgemeenschap is Albertine Schneider contactpersoon. Wie mee wil doen kan zich opgeven via aanmelden@vrijzinniginwassenaar.nl 

Back To Top
Zoeken