Skip to content
Waarover gaat de online dienst met Pinksteren?

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Maar hoe past dit feest in het grote plaatje van de christelijke feesten?  Als we Kerst, Pasen en Pinksteren weer gehad hebben, wat dan? Wat is eigenlijk het vervolg op dit feest? Wat moeten we er zelf mee? Ds. Tom Mikkers gaat op deze vragen in zijn preek. Centraal staat het verhaal uit Handelingen 2 over de Heilige Geest die neerdaalt over de apostelen.  De live muziek is van Elly Rote. Karin Vogelaar en Frank Rote zingen “He shall feed his flock” van Händel. Deze Pinkster-kerkdienst is via deze link naar de kerkomroep online te beluisteren. De dienst begint om 10.30 uur. Na afloop van de dienst volgt er een terugblik op de kerkdienst op deze site. Het lied uit het liedboek in deze dienst is lied 686 uit het Liedboek: ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’.

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,

herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld.

 

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.

Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?

Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

 

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,

dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,

kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Weer naar de kerk?

Deze dienst is alleen online te beluisteren. Vanaf 6 juni zijn de diensten weer te bezoeken. U leest hier hoe u zich kunt aanmelden.

 

Back To Top
Zoeken