Skip to content
Het Onze Vader is een gebed dat wortels heeft in mijn ziel
Wat is de tekst van het Onze Vader?

Wat is de tekst van het Onze Vader? Die vraag komt zo nu en dan weer terug want er zijn verschillende versies in de omloop van dit gebed.

Katholiek en protestant

Eén van de dingen waar ik aan moest wennen als katholieke jongen die zich bekeerde  tot het protestantisme tijdens de studie theologie was het bidden van het Onze Vader. Het waren maar een paar kleine verschillen tussen de protestantse en katholieke wijze van bidden, maar er zat een wereld van verschil tussen. Wij katholieken hadden het niet over verzoeking maar over bekoring. De laatste paar regels over het koninkrijk spraken we niet uit maar werden door de priester gebeden. En het woordje schuldenaars lieten we weg. “zoals we anderen hun schuld vergeven” leerde ik als kind. Inmiddels ligt de overstap naar het protestantisme dertig jaar achter me en ontstaat er vreemd genoeg vervreemding als ik de katholieke versie weer hoor.

Ondanks alle verschillen

En toch is het bijzondere aan het Onze Vader dat dit gebed – met welke bewoordingen ook –  in alle kerken op zondag wordt gebeden. Ik vind dat ontroerend. Dat we ondanks alle theologische en kerkelijke verschillen toch in alle kerken een gebed hebben waar we allemaal naar teruggrijpen als we samen bidden.

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.

Amen

Een leven lang

Het Onze Vader is een gebed dat mijn leven lang al met me mee gaat en geworteld is in mijn ziel. Ik raffelde het af als kind, als we baden voor het eten en mijn broers en ik er een wedstrijd van maakten om zo snel mogelijk de tekst uit te spreken. Als puber liet ik soms zinnen weg omdat ik het er niet mee eens was. Hoezo “Uw wil geschiede’ of ‘Uw koninkrijk kome’? Ik bad het Onze Vader bij het graf van mijn vader en en vele, vele keren bad ik het Onze Vader in allerlei soorten kerkdiensten waar ik voorging.

Wat is de tekst van het Onze Vader?

In Wassenaar zijn we een gemeenschap waarin het Onze Vader in de regel ook gebeden wordt tijdens de kerkdiensten. Soms vergeet ik het erbij te zeggen, daarom meld ik het hier ook: “Bid u vooral mee zoals u het gebed heeft geleerd. Bid het Onze Vader in uw eigen taal. Bid snel of langzaam. Bid hardop mee of in stilte. U mag zelfs een weekje overslaan. Dan bidden anderen voor u, in alle kerken over de hele wereld”.

Tom Mikkers

Zoekt u de tekst van het Onze Vader?

Wat is de tekst van het Onze Vader? De oecumenische versie vindt u hierboven. Hieronder volgt de nieuwste vertaling van het gebed uit de NBV21.

Onze Vader in de hemel,

Laat Uw naam geheiligd worden,

Laat Uw koninkrijk komen,

Laat Uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid.

Amen

Versie NBV21

Back To Top
Zoeken