Skip to content
We gaan naar Bethlehem – orde van dienst

En tóch werd het weer kerstmis. In de kerkdienst op kerstavond gaat het dit keer over de plek waar we kerstmis vieren: Bethlehem. Ds. Tom Mikkers gaat voor. Freek Koster begeleidt de samenzang. U kunt deze dienst ook online meeluisteren. De kerkdienst begint om 21.30 uur.

Online meeluisteren?

Klikt u dan op deze link naar de kerkomroep.

Orde van dienst

Lied 476 Nu zijt wellekome

Votum en groet

Lied 458 Zuivere vlam

Woord van welkom

Gebed

Lied 483 Stille Nacht

Lezing Micha 5: 1-4

Lied 478 Komt verwondert u hier mensen

Lezing Lucas 2: 1-20

Lied 506 Wij trekken in een lange stoet

Preek

Muziek

Voorbeden

Onze Vader

Lied 481 Midden in de winternacht

Zegen

Lied Ere zij God

Back To Top
Zoeken