Skip to content
Aan Professor Cleveringa

Deze week plaatsen we gedichten over de Tweede Wereldoorlog geselecteerd door Jan Jacob Leeflang. Op 10 mei is hij te gast in ‘Liefs en Wassenaar’. Dan vertelt hij over de oorlog in gedichten.

Op 21 november 1940 worden tien Joodse hoogleraren van de Leidse universiteit ontslagen door de bezetter. Op 26 november geeft professor Cleveringa in een rede een vlammend protest tegen deze maatregel. Hij wordt drie dagen later opgepakt en verblijft tot midden 1941 in gevangenschap. De studenten in Leiden waren reeds tot een staking gekomen, hetgeen al spoedig leidde tot sluiting van de universiteit tot 1945.

 

Anoniem   AAN PROFESSOR CLEVERINGA.

Toen de joodse ambtenaren,

Op bevel van hogerhand

Van hun ambt ontheven waren,

Gistte het in Nederland.

 

In het land, waar steeds voor ieder

Plaats naar zijn bekwaamheid was,

Liet de heerser, de gebieder

Mannen vallen om hun “ras’.

 

Zeker is van alle kanten

Energiek geprotesteerd,

Ook al hebben de couranten

Dit niet steeds gepubliceerd.

 

Het was bij de jonge mensen,

Dat ’t actief verzet begon;

Zo fors uitten zij hun wensen

Dat de pers niet zwijgen kon.

 

Er is openlijk gestreden

Voor de vrijheid van de geest

In de academiesteden,

En in Delft en Leiden ’t meest.

 

In die steden, aan die grachten, ,

In de harten van de jeugd,

Leven Nederlands gedachten;

Vaderlanders, weest verheugd!

 

Laat de vijand ons dan knechten,

Tot de hemel hem verdrijft;

’t Vaderland verwint zijn rechten,

Waar het bloed zo Neerlands blijft.

Naar ook bij de professoren

Waren mannen uit een stuk;

Wat ons Cleveringa deed horen

Gaf ontroering en geluk.

 

Hoogleraar, aanvaard de hulde,

U door ’t vaderland gebracht;

Voor wie zo zijn taak vervulde,

Wijkt des vijands brute kracht.

Ja, hij sloot u in de kerker;

Sterk is hij in machtsvertoon.

’t Rein geweten maakt u sterker,

Wat gij deed was goed en schoon.

 

21 november 1940 joodse ambtenaren worden ontslagen

23 november 1940 Delftse  studenten in staking

26 november 1940 Rede door prof Cleveringa tegen ontslag

 

Back To Top
Zoeken