Skip to content
Drie vragen aan…Bert Peletier

De rubriek ‘Drie vragen aan’ is een portret van een lid van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar aan de hand van drie vragen. De allereerste drie vragen zijn voor Bert Peletier. Hij verzorgde vijftien jaar lang de website.

Waar denk je aan als je terugdenkt aan het geloof uit je jeugd?  

Dan denk ik toch als eerste aan mijn grootvader Benjamin Boers. Hij woonde bij ons in de oorlog. Hij was een zogenaamde rode dominee. Het geloof was voor hem heel sociaal gericht. Hij was heel lang dominee in Roordahuizum in Friesland. Hij was omstreden omdat hij zo links was. Hij bad bijvoorbeeld niet in de kerk.  Hij had een koppige natuur en een onverzettelijk karakter. Zo kritisch als hij de kerk zag, zo onkritisch stond mijn grootvader bijvoorbeeld tegenover Sovjet-Rusland. Dit leidde er zelfs toe dat hij in 1936 vanwege zijn politieke opvattingen bij de synode van de hervormde kerk werd aangeklaagd. Toch was mijn grootvader zeer geliefd als predikant. Hij stond voor iedereen klaar. In Roordahuizum richtte hij een afdeling op van de SDAP. Hij was ook betrokken bij de drankbestrijding en richtte café de Blauwe Knoop op. Drank lag volgens hem ten grondslag aan armoede. Ook begon hij een volksuniversiteit.

Wat is je wens voor een volgende generatie?  

Ik ben zelf opgegroeid in een tijd na de oorlog. Er bestond toen veel idealisme. Het tegendeel van het koninkrijk van God hadden we meegemaakt. Nooit meer oorlog, daar ging het om. We wilden werken aan een menswaardiger bestaan voor iedereen. In die periode ontstonden er veel publiekrechtelijke structuren, die daarvoor garant stonden. Inmiddels zijn er weer heel veel van die structuren afgebroken en staat de samenleving op spanning. Verschillen tussen arm en rijk zijn vreselijk groot tegenwoordig. Ik kom net uit Amerika. Daar speelt dit ook in hoge mate. Ik hoop dat dat gevoel van urgentie om te werken aan een menselijke samenleving terugkeert. Tegenwoordig hoor ik het woord dystopie heel veel. Dat is een samenleving waarin je niet wilt leven. Ik zou wensen dat we ons weer door een utopie laten leiden.

Wat vind je hier in Wassenaar bij de Vrijzinnigen NPB?  

Toen we in de jaren tachtig voor het eerst in deze kerk kwamen was er een heel actief koor. Daar heb ik jaren met veel plezier in gezongen. Het sociale karakter van een kerk vind ik heel belangrijk. Ik ben vaak in Amerika geweest. Ik heb daar gewoond en we waren er ook kerkelijk betrokken. De sociale dimensie in de kerk is in de Verenigde Staten niet weg te denken. Dat vind ik hier ook in de kerk, die warme betrokkenheid bij elkaar.

Back To Top
Zoeken