Skip to content

11 februari

Zondag vanaf 10:30

Kerkdiensten

Kerkdienst met Pieter Hartevelt

In deze dienst gaat Pieter Hartevelt voor. Hij is remonstrant en werkzaam als geestelijk verzorger voor ouderenzorg organisatie Cardia in Den Haag, Mariahoeve. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. Momenteel studeert hij aan het Remonstrants Seminarium. In het Remonstrants maandblad Ad Rem zei deze oorspronkelijk uit Katwijk afkomstige theoloog ooit over zijn keuze voor de Remonstranten: “Verwondering is een kernwaarde voor me. Ik voel me gedragen door de Ene en onderdeel van een overweldigende kosmos. God ervaar ik binnen en buiten me, hij/zij is ongescheiden, een continuüm. De blik van de ander raakt me en doet in het leven van alledag een appel op me. Zo is mijn christelijke bedding onmiskenbaar diep uitgesleten, maar altijd zijn er zijrivieren die vers water aanvoeren.”

Online meeluisteren?

Klikt u dan op deze link naar de kerkomroep.

 

Back To Top
Zoeken