Skip to content

20 april

Zaterdag vanaf 9:30

Activiteiten

Wandeling van Reeuwijk naar Gouda

Op zaterdag 20 april gaat de wandelkring lopen van Reeuwijk naar Gouda, een tocht van 15km. We beginnen in Reeuwijk bij café-restaurant Reeuwijkse Hout, aan de oever van de Reeuwijkse Plassen. De Reeuwijkse Plassen bestaan uit 13 plassen tussen Bodegraven en Gouda en ontstonden nadat het veen was afgegraven. Oorspronkelijk stond in deze omgeving een moerasbas dat in de 11e en 12e eeuw werd ontgonnen.

De eerste paar kilometer lopen we over smalle dijkjes dwars door de enorme plassen naar het dorp Driebrugge. Hier kunnen we bij Café Custwijc iets nuttigen. Daarna vervolgen we onze weg langs zogenaamde boezemwateren naar Enkele Wiericke. De Boezemwateren werden aangelegd om overtollig water van de Oude Rijn te kunnen lozen op de Hollandse IJssel. Wiericke werd in de 17de eeuw door stadhouder Willem III opgenomen in de Oude Hollandse Waterlinie, die hier op z’n smalst is; nauwelijks 1,5 km.

Van Enkele Wiericke is het nog 6 km naar station Gouda-Goverwelle vanwaar we de trein terug naar Den Haag nemen.

Mensen die mee willen wandelen kunnen zich opgeven bij mij.

Peter-Paul Steenbergen
penningmeester@vrijzinniginwassenaar.nl

Back To Top
Zoeken