Skip to content

2 april

Donderdag van 20:15 tot en met 22:00

Activiteiten

Zingen is dubbel bidden, lezing door Tom Mikkers gaat niet door

Vanwege de maatregelen rond het Coronavirus kan deze activiteit niet plaatsvinden. We zoeken een alternatieve datum. 

The Passion en het nieuwe liedboek, tekenen van de tijd? Het kerklied heeft een stoffig imago; als we met geloof nog een groot publiek willen aanspreken, dan is popmuziek de muzikale oplossing hoor je soms. Maar is dit wel zo?

Tom Mikkers schetst de kerkelijke muziekcultuur door de eeuwen. Hij deelt zijn ervaring met verschillende projecten op dit gebied waarbij hij betrokken was. In 2019 was hij projectleider bij The Passion. In 2011 was hij initiatiefnemer van de zangbundel LICHT (100 liedjes voor iedereen door Coot van Doesburgh met cd van Karin Bloemen). Voor de Remonstranten mocht hij het eerste exemplaar van het nieuwe liedboek in 2013 in ontvangst nemen.

Welke geloofsmuziek sluit beter aan bij onze samenleving: The Passion of de Matthäus Passion? We vergelijken, luisteren en voor wie wil… zingen. Samen vellen we tenslotte het muzikale Salomonsoordeel.

Deze lezing  is georganiseerd door het Pieter van Ommerendispuut

Back To Top
Zoeken