Skip to content
Luister kerkdienst terug met Tom Mikkers

Op zondag 31 juli ging ds Tom Mikkers voor. De samenzang werd begeleidt door Freek Koster. In deze kerkdienst besprak Tom Mikkers het tekstgedeelte uit Lucas 12 waarin Jezus hebzucht aan de orde stelt. Is deze tekst alleen een aansporing om onze hebzucht te beteugelen?

Luister terug

de dienst begint op 16 minuten en 55 seconden

Orde van dienst 

Orgelspel

Binnenkomst, mededelingen bestuur

Lied 216, 1,2 Dit is een morgen als ooit de eerste

Votum en groet

Lied 216 3

Inleidende woorden en gebed

Lied 816 Dat wij onszelf gewonnen geven 

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Psalm 49

Lied 837 Iedereen zoekt u, jong of oud 

Lucas 12:13-21

Lied 871 Jezus zal heersen waar de zon 

Preek

Muziek

Voorbeden en Onze Vader

Lied 915 Nobody know the troubles I’ve seen

Zegen

Back To Top
Zoeken