Skip to content
Terugblik kerkdienst 20 maart

De lente komt er aan en ondertussen woedt er in Oekraïne een vreselijke oorlog. Op deze zondag staan we stil bij de situatie in de wereld. We verbinden deze met verhalen uit de Bijbel en met muziek. Zo proberen we van deze dienst een lentelied voor vrede te maken, terwijl donkere wolken zich boven Europa hebben samengepakt. Hero de Boer begeleidt de samenzang. Ds. Tom Mikkers gaat voor. De collecte is bestemd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Luister de dienst terug

De dienst begint vanaf 16 minuten en 6 seconden

 

Orde van dienst

 

Lied: Vrede

Gebed

 

Lezing: Exodus 6:2-8  

Lied ‘802 ‘Door de wereld gaat een woord’

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs.”

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Lezing Lucas 13:1-9

Vervolg lied ‘802 ‘Door de wereld gaat een woord’

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs.”

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Preek

Orgelspel

Voorbeden

Onze Vader

Slotwoorden

Lied 655: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’

Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Wij zullen naar zijn land geleid,
doorleven tot in eeuwigheid ,
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer .

Zegen

Back To Top
Zoeken