Skip to content
Noem de namelozen met een nieuwe naam – orde van dienst 2e advent

Op zondag 4 december gaan ds. Tom Mikkers en dr. Jan Jorrit Hasselaar samen voor. ‘Noem de namelozen met een naam’ is het thema van deze kerkdienst waarin de tweede adventskaars wordt ontstoken. Het gaat dit keer over de voorouders van Jezus. In het Bijbelboek Mattheüs staat een stamboom waarin een aantal bijzondere voorouders van Jezus te vinden zijn. Wat betekent het dat hun naam genoemd wordt? En wat is er zo bijzonder aan het verhaal van Ruth in dit verband? Dr. Jan Jorrit Hasselaar liep dit jaar stage in Wassenaar. Met deze dienst rondt hij ook zijn stage af. Freek Koster begeleidt de samenzang. U bent van harte welkom. Deze kerkdienst kunt u ook meeluisteren via de kerkomroep.

Orde van dienst

Lied 440 Ga stillen in den lande

Votum en groet

Lied 458 Zuivere vlam

Inleiding en gebed

Licht 463 Licht in onze ogen

Als der mensen trooster roepen wij U aan: noem de namelozen met een nieuwe naam!

Mattheus 1: 1-17

Overdenking

Lied 462 Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Ruth 4:9-18

Overdenking

Muziek

Voorbeden

Onze Vader

Lied 259 Zend ons een engel in de nacht 1-3

Zegen

Lied 259 Zend ons een engel in de nacht 4

Back To Top
Zoeken