Skip to content
Met welke winden waaien we mee? Luister de pinkster-proefpreek terug van Jan Jorrit Hasselaar

Pinksteren is het feest de Heilige Geest en de wind die waait waar hij wil. Met welke wind waaien wij eigenlijk mee?

Dat was de centrale vraag in deze kerkdienst.

Proefpreek

In deze kerkdienst ging stagiair in onze gemeente dr. Jan Jorrit Hasselaar voor. Het was zijn proefpreek en na afloop van deze dienst ontvangt hij zijn “preekbevoegdheid”.

Luister terug

De dienst begint vanaf 8 minuten en 30 seconden

Orde van dienst

Mededelingen en ontsteken van het licht

Openingslied: Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (lied 680 vers 1-3)

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht. Verschijn, lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen zo leeg en woest, zo dood, als toen Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Er is geen licht dan waar Gij zijt,uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, geen leven, dan waar Gij het wekt in een gemis dat naar U schreit.

Votum en groet

Lied: 680 vers 4-5

Hoor, heilige Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord;  wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu.

O heilige Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond, legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.

Inleiding en gebed

Lied: Come Holy Spirit (Uthando)

 

Jesaja 11: 1-10

Lied 841 vers 1 en 2: Wat zijn de goede vruchten?

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Handelingen 2: 1-13

Lied 841 vers 3 en 4: Wat zijn de goede vruchten?

En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Preek

Muziek: ‘Le Rappel des Oiseaux’ van Jean-Philippe Rameau  &  ‘Wij leven van de wind’

Gebed afsluitend met Onze Vader

Slotlied: Lied 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon

Ik danste die morgen toen de schepping begon, Ik danste de dans van de sterren, maan en zon, de golvende velden en de deinende zee en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

De dans werd vergeten en het ritme verstoord;het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, in Bethlehem zette de dans weer in.

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.Ik danste het lied van gerechtigheid.

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, de dans van de schepping, de dans van trouw

Zegen

 

Back To Top
Zoeken