Skip to content
Over ons
Pastoraat en predikant

Bezoek en pastoraat Voor het bezoekwerk wordt onze predikant ds. Henriette van Dunné bijgestaan door de contactpersonen die de verbinding vormen tussen de predikant en de leden en begunstigers van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar. De contactgegevens van Henriette van Dunné staan in de nieuwsbrief en in Opgang.

Gesprekskringen  Naast de verschillende activiteiten zijn er een aantal gesprekskringen. Deze komen tesamen bij de leden thuis en worden in de meeste gevallen begeleid door de predikant.

Huwelijk, uitvaart  De predikant is beschikbaar om voor te gaan bij huwelijk en uitvaart. Het is ook mogelijk een beroep op de predikant te doen voor rituelen zoals huwelijk en uitvaart als je geen lid bent. Wel gelden dan speciale tarieven.

Doop  Het is mogelijk om in een zondagse kerkdienst gedoopt te worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden, en lidmaatschap is geen voorwaarde.

Wil je meer informatie ontvangen over de mogelijkheid van bezoek, gesprekskringen of persoonlijke rituelen en plechtigheden, mail dan naar secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl.

Back To Top
Zoeken